Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-22

Bild ur SVTs serie Morgans mission. Richard Mårtensson föreläser om mobbing och kränkande särbehandling

Bild från Morgans mission, SVT

Falun i fokus hos Morgans mission

När SVT sätter fokus på frågor om mobbning och kränkande särbehandling på jobbet via programserien Morgans mission, så riktas intresset särskilt mot Falu kommun. HR-chef Richard Mårtensson föreläste inför tv-kamerorna om Falu kommuns sätt att jobba med de här frågorna enligt en norsk modell, och att utredningsmodellen är både rättssäker och framgångsrik.

De anmälningar som har kommit in till Falu kommun och som har utretts har lett till att samtliga inblandade fortfarande är kvar i organisationen. Föreläsningen gjordes av Richard Mårtensson som en del i att få de anställda på en arbetsplats att jobba bättre tillsammans och att undvika konflikter som kan leda till utanförskap och i sista hand mobbning och kränkande särbehandling. Även programledaren Morgan Alling fanns med under tv-inspelningen.
Mårtensson pratade också mycket om ledarskapets betydelse för att lyckas bra med att förebygga utanförskap på arbetsplatser.

– Vi behöver ha mer kärlek och omtanke på jobbet, säger Richard Mårtensson under föreläsningen. 

Sidan uppdaterad 2017-09-15