Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-30

Niklas Lind

Fler än 10 000 gillar oss nu på Facebook

En magisk gräns är passerad.

Nu är det över 10 000 personer som gillar kommunens Facebooksida.

– Utvecklingen har varit enorm det senaste året, och Facebook är en viktig kommunikationskanal för oss, säger Niklas Lind, kommunikationschef.

Falu kommun använder sig av sociala medier för att komma närmare Faluborna och finns därför både på Facebook, Instagram och Twitter för att nå ut med information och nyheter.

Även Youtube, Linkedin och bloggar används som kommunikationskanaler.

Statistik visar att de populäraste sociala nätverken, oavsett kön och ålder, är Facebook och Instagram. Det är också därför som kommunen fokuserat mest på de kanalerna.

Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är det någon gång.

Magisk gräns passerad

I spåren av detta är det roligt att kunna konstatera att allt fler väljer att följa kommunens Facebooksida.

Nu har 10 000-gränsen passerats.

– Det känns förstås bra. Målet för 2017 är att öka antalet som gillar oss med 50 procent, vilket skulle betyda att vi har drygt 13 000 gillare vid årets slut. Dit är jag säker på att vi kommer att nå, kanske högre ändå, säger Niklas Lind och fortsätter:

– Med så många gillare betyder det att vi varje vecka når 40 000-120 000 personer i deras Facebookflöden. Med tanke på det är Facebook en extra viktig kommunikationskanal för oss.

Men läget var ett helt annat när han tillträdde som kommunikationschef hösten 2015.

Då var det inte mer än 1 900 personer som gillade Falu kommun på Facebook.

– Jag tyckte det var rent skamligt att så få valde att följa kommunens Facebooksida. Inte minst med tanke på att det bor 58 000 människor i kommunen, och att drygt 5 000 personer har Falu kommun som sin arbetsgivare, säger Niklas Lind.

Varför tror du att inte fler följde Falu kommun på Facebook då?

– Det fanns en attityd inom kommunen att Facebook var en lekstuga, och därför tog man inte den kommunikationsmöjligheten på allvar. Nu är läget ett helt annat och vi förser Faluborna med viktig information och bra nyheter via Facebook. Dessutom är Facebook en viktig kanal för att möta Faluborna i vardagen. Vi får exempelvis in viktiga frågor och synpunkter den vägen.

Under sin tid på kommunen har Niklas Lind i sin roll som kommunikationschef, gjort allt för att få ansvariga politiker och anställda att gå in och gilla Falu kommun på Facebook.

– Många tycker nog att jag stundtals har tjatat ihjäl folk om den saken. Men som anställd i kommunen borde det vara en självklarhet att följa oss på Facebook, det anser i alla fall jag, säger han.

Glöm inte hemsidan

Även om Facebooksidan är en viktig kommunikationskanal för Falu kommun, så får inte heller hemsidan – falun.se – glömmas bort.

Webben är kommunens kommunikativa nav och verkliga ”faktabank” där besökaren hittar all nödvändig information om kommunen och dess verksamheter, vad som händer i Falun samt de viktigaste nyheterna.

- I alla våra kanaler sätter vi trovärdigheten först när det gäller vår nyhetsförmedling. Därför hittar man alla typer av nyheter om det som sker inom kommunens stora paraply, slutar Niklas Lind

Sidan uppdaterad 2017-03-30