Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sa nej till ny curlinghall

Det kommer inte att byggas någon curlinghall i Falun de närmaste åren.

Kommunfullmäktige beslutade nämligen vid tisdagens sammanträde enhälligt att upphäva tidigare prioriteringbeslut om att möjliggöra curlingverksamhet på Lugnet.

– För mig innebär beslutet att Falu kommun inte prioriterar en nybyggd curlinghall just nu. Men tiderna kan förändras och vi kommer att ha en fortsatt dialog med Falu CC, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har tidigare fått ett uppdrag att tillsammans med Lugnet i Falun AB (Lufab) genomföra en översyn av fastighetsförvaltningen samt en översyn av hela fritidsverksamheten, för att åstadkomma en kostnadsnivå som är 5 miljoner kronor lägre än den nuvarande.

För att klara det målet hade nämnden därför kommit in med en begäran om att kommunfullmäktige skulle ompröva det tidigare beslutet om att möjliggöra curlingverksamhet på Lugnet. Ett beslut angående curling fattades vid behandling av årsplan med budget för åren 2016-2018.

Curlinghall bortprioriterad

Men nu upphävs beslutet och en curlinghall bortprioriteras därmed.

– Vi ställer oss bakom beslutet att ta bort curlingdelen, och det gör vi efter att ha haft en dialog kring behoven och hur vår investeringsnivå ser ut framöver, säger kommunalrådet Joakim Storck (C)

– Jag vill påpeka att Vänsterpartiet redan för två år sedan sa att kommunen inte skulle ha möjlighet att göra den här investeringen, säger Patrik Liljeglöd (V).

Falu CC har sedan hösten 2014 bedrivit sin verksamhet i Borlänge och det kommer klubben alltså att behöva fortsätta att göra framöver.

– Just nu pågår en idrottslokalsinventering mellan oss och Borlänge, och i de diskussionerna finns givetvis curlingverksamheten med som en punkt. Vi hoppas kunna hitta en bra lösning för curlingklubben tillsammans med Borlänge, säger Jonas Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2017-04-11