Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-04-11

återremiss

Politisk oenighet kring nytt kostprogram

Vid tisdagens sammanträde var det meningen att kommunfullmäktige skulle anta ett nytt kostpolitiskt program för Falu kommun.

Men istället slutade det hela med en återremiss.

År 2013 beslutade kommunstyrelsen att kostavdelningen ska ansvara för att tillsammans med skola, vård och omsorg utarbeta ett kostpolitiskt program med gemensamma riktlinjer för mat och måltider. Arbetet startade under 2015 och presenterades första gången för kommunstyrelsen i maj 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till berörda nämnden och bad om komplettering med beräkning av vad det kostar att öka andelen tillagningskök.

Beräkningarna visade att det kostar mer att driva mottagningskök jämfört med tillagningskök. Något som togs emot positivt.

Svårare att komma överens politiskt har det varit kring punkten i kostprogrammet om målet att minst 40 procent av inköpen är ekologiska varor år 2020. Oppositionen har motsatt sig det hela.

Men när kostprogrammet kom till kommunfullmäktige yrkade Lars-Göran Johansson (S), serviceutskottets ordförande, plötsligt på att själva procentsatsen i skrivningen skulle tas bort, men att hänvisningen till målen i Miljöprogrammet skulle finnas kvar.

En lång debatt startade, innan Falupartiets Maria Gehlin gick upp i talarstolen och krävde återremiss av ärendet med hänvisning till att målet skulle ta hänsyn till alla hållbarhetsprogrammen.

Votering begärdes och oppositionen fick ihop tillräckligt med röster, 23, för att kunna driva igenom en så kallad minoritetsåterremiss.

 

Sidan uppdaterad 2017-04-11