Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-04-20

Vindkraftverk

Planer finns för att bygga ny vindkraftpark

Det finns planer på att bygga en ny vindkraftpark - med max 20 vindkraftverk - i Falu kommun.

Parken är tänkt att ligga norr om Lumsheden, i samma område där befintliga Jädraås vindkraftspark och den beslutade, men inte uppförda, Svartnäs vindkraftspark ska ligga.

Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Ånglan Vind AB till bland annat Falu kommun.

Ansökan avser tillstånd att uppföra och driva Ånglarna vindkraftspark, om maximalt 20 vindkraftverk, i ett område mellan Ågsjön och Storsjön, dryga milen norr om Lumsheden.

Tillståndsansökan omfattar etablering och drift, där verken kommer att få en maximal höjd om 220 meter. Ansökan omfattar också anläggning av vägar, kranplatser och andra nödvändiga installationer.

I översiktsplan FalunBorlänge, antagen i juni 2014, redovisas lokala intresseområden för vindbruk och Ånglarna vindkraftpark ligger enligt ansökan inom ett sådant intresseområde.

Vid sitt senaste sammanträde valde kommunstyrelsens utvecklingsutskott att tillstyrka tillståndsansökan, men ärendet ska också upp till kommunstyrelsen för behandling.

–Det här är en stor grej, men området används redan för vindbruk. Utskottet var enigt i sitt beslut, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).


Sidan uppdaterad 2017-04-20