Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-04-21

Grävnmaskiner

Bro- och dammarbeten vid Pipargårdarna

Projektet med att minska översvämningsrisken i Svärdsjövattendraget rullar vidare.

Vid Pipargårdarna, söder om Övertänger, lyftes på torsdagen den gamla bron bort, samtidigt som arbetet med installera den nya dammluckan inleddes.

– Dammen kommer att ha en fördubblad kapacitet när allt är klart. Den nya dammluckan kommer att vara sex meter bred. Ser vi till den gamla luckan var den bara 1,5 meter bred, vi ser till att öka avbördningsförmågan en hel del på platsen, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Vid Pipargårdarna har man tidigare muddrat uppströms och rivit sex uthus på den västra stranden för att kunna bredda dammen.

Nedanför dammen har diverse schaktningsarbeten genomförts för att underlätta vattnets väg.

– Nu ska nya damm- och bropelare uppföras. Därefter monteras den nya utskovsluckan och ett nytt betongvalv gjuts över den förlängda dammdelen. Den gamla bron kommer att ersättas av en ny, säger Jan-Åke Holmdahl.

I Pipargårdarna innebär arbetet med dammen/bron att åtta boende får parkera sina bilar på den västra sidan av ån, och sedan promenera över en nyanlagd gångbro till sina hus.

Denna begränsning kommer att gälla under cirka tolv veckor. Vid midsommartid är tanken att den nya bron ska finnas på plats.

– Från kommunens sida försöker vi underlätta för de boende, och vi erbjuder exempelvis dygnet-runt-service om de boende skulle behöva ha speciell hjälp med något, säger Jan-Åke Holmdahl.

Arbetet i Pipargårdarna ingår i projektets första etapp, som avslutas till hösten.

– Kvar att göra är bland annat att förlänga bron i Hea, bygga ny regleringsdamm i Yttertänger och att göra diverse arbeten vid Ålhustjärnen, säger Jan-Åke Holmdahl.

Sidan uppdaterad 2017-04-21