Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-03

södra skolan

Kommunstyrelsen: Ja till ny Södra skolan

Kommunstyrelsen har nu beviljat ett igångsättningstillstånd för nybyggnation av Södra skolan.

– Vi är i behov av en större grundskola i de centrala delarna av Falun, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Just nu råder det ett stort högtryck på de centrala grundskolorna i Falun, där Södra skolan kommer att överskrida sin kapacitet från och med 2017.

Serviceförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram ett förslag på nybyggnation av grundskola samt fritids på den sanerade Gasverkstomten.

Förslaget inkluderar även rivning av den befintliga Södra skolan.

En ungefärlig kostnadsbedömning för nybyggnation inklusive rivning, sanering och kostnad för utemiljö är beräknad till cirka 137 miljoner kronor.

–Den sanerade tomten kan användas till bygget av en ny skola och med en större skola möter vi upp söktrycket på ett bra sätt, säger Susanne Norberg.

I kommunstyrelsen valde Moderaterna att reservera sig mot beslutet.

–Vi anser att det inte är riktigt utrett om det skulle räcka med en tillbyggnad av Södra skolan. Framöver måste vi också bygga nya skolor i andra nya och växande bostadsområden, och det i ett läge där kommunen redan ligger på en hög investeringsnivå, säger oppositionsrådet Mikael Rosén.

Större förskola och nytt gruppboende

Vid sitt sammanträde på tisdagen gav också kommunstyrelsen ett igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Hasselvägens förskola.

En om- och tillbyggnation – kostnadsberäknad till 25 miljoner kronor - kommer att innebära ett tillskott med fyra nya avdelningar, så att sex avdelningar skapas totalt.

Ett nytt gruppboende på Galgberget ska det också bli.

Även det beviljade kommunstyrelsen ett igångsättningstillstånd för.

Det nya gruppboendet kommer att ha sex lägenheter och inflyttningen är beräknad att ske under 2018.

Sidan uppdaterad 2017-05-03