Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-06

Överens

Nu tar kommunen över all vägbelysning

Falu kommun kommer att ta hand om drift, underhåll och ägande av all väg- och gatubelysning runt om i kommunen.

–Det känns bra att vi genom det här beslutet kommer att få en likvärdig skötsel av belysningen, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

I nuläget finns det ett antal belysningsföreningar – i Enviken, Vika och Lumsheden – som kommunen finansierar driften av.

Men det råder oklara avtalsförhållanden, samtidigt som det finns ett stort behov av upprustning och utbyte av kvicksilverbelysning till en mer miljövänligare och energisnålare belysning.

–Det rör sig om cirka 1 500 belysningspunkter av totalt 7 500 i Faluns landsbygd, säger Jonny Gahnshag.

Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde var gatubelysningsproblematiken uppe till diskussion.

Nämnden beslutade att drift, underhåll och ägande av väg- och gatubelysning i kommunen ska ligga på Falu kommun.

–Tidigare har vi även kommit fram till att kommunen ska ta ett ansvar för lekplatser i hela kommunen, säger Jonny Gahnshag.

 

Sidan uppdaterad 2017-05-06