Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-12

Brandmän är åter i tjänst

Brandmän i beredskap är åter i tjänst

I dag har direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt godkänt det arbetsgivarbeslut som togs under gårdagen av förbundschefen för RDM.

Det har inneburit att majoriteten av de RiB som sagt upp sig med hänvisning till nya avtalet, återgått i tjänst.

Under gårdagen beslutade förbundschefen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) om en ny konstruktion av det arbetsgivarbeslut som fattades 5 april.

Den nya konstruktionen innebär att RDM ger RiB en fast ersättning per månad på 550 kronor samt en rörlig ersättning för fyra timmars fysträning per månad.

Det har inneburit att 20 av totalt 38 RiB som sagt upp sig har återgått i tjänst. Dessa personer är fördelade geografiskt så att RDM kommer kunna återta samma beredskapsnivå som innan uppsägningarna.

– De stora vinnarna är alla invånare i de kommuner som berörts av uppsägningarna. Mina medarbetare och jag är mycket glada att vi nått en lösning som är bra för båda parter, säger Leif Andersson, förbundschef

Det nya beslutet innebär ingen kostnadshöjning för RDM jämfört med det tidigare arbetsgivarbeslutet.

Sidan uppdaterad 2017-05-12