Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-15

landsbygden

VM-pengar satsas på barn och unga

Falu kommun har valt att använda 15 miljoner kronor av vinsten från skid-VM till att bilda ”Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun”.

Och nu finns möjligheten att söka pengar ur stiftelsen för kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden.

– Det känns bra att stiftelsen nu är i gång och vi hoppas att många goda krafter ska söka medel för att skapa verksamhet på landsbygden, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stiftelsen kommer att prioritera verksamhet som barn och unga själva organiserar – och som är öppen för alla.

Beviljade bidrag kan endast betalas ut till förening, organisation, studieförbund eller trossamfund. Men för dem som söker medel och inte ingår i någon förening, hjälper kommunen till med kontakter med redan etablerade föreningar eller organisationer.

– Vi har en mycket bra effekt på landsbygden på de medel vi redan kan ge för kommundelsutveckling när det gäller smärre investeringar. Nu har föreningslivet möjlighet att också få medel till verksamhet. Det vore fantastiskt om vi kunde få samma utväxling på det, säger Mats Dahlström (C), ordförande i landsbygdsrådet.

Det var i höstas som Falu kommun kom fram till att VM-vinsten skulle läggas i en stiftelse, för att pengarna skulle användas till något som både var bra och utvecklande för kommunen.

Sedan dess har arbetet med att bilda stiftelsen och sätta upp ansökningskriterier pågått och nu är den politiska processen kring stiftelsens bildande färdig.

–På det här sättet får Faluborna ta del av återbäringen från skid-VM. Vi vänder oss mot unga människor och ser till att skapa ett stöd för de som vill göra något tillsammans med andra, säger Jonas Lennerthson.

Följande kriterier gäller

De projekt som beviljas bidrag ska:

  • Öka utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på Falu landsbygd. Med landsbygd menas de delar av Falu kommun som ligger utanför tätorten.
  • I huvudsak ha ungdomar och unga vuxna, upp till 24 år, som målgrupp.
  • Först och främst gå till verksamhet och drift, endast mindre del kan gå till investeringar.
  • Vara verksamheter eller projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten.
  • För större projekt kan ansökan delas upp i olika etapper, t ex förstudie inför ett projekt.

Hur mycket kan man söka?

Det finns inga gränser för hur små eller stora belopp som kommer beviljas. Ansökningar under 20 000 kr beslutas löpande och får svar inom två veckor. Ansökningar över 20 000 kr beslutas vid fyra tillfällen varje år. Under 2017 kommer beslut att tas vid två tillfällen då halva året passerat.

Ansöknings- och beslutstider år 2017 för projekt över 20 000 kr:

Ansökningar inkomna före: Fattas beslut om:

19 augusti - 3 oktober

20 oktober - 5 december

Mer information samt ansökan skickas till:

Falu Kommun

Kultur och fritidsförvaltningen

Föreningsavdelningen, 791 38 Falun

Telefon: 023- 835 44

Mejl: bokningen@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-05-15