Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-26

Flaggor

Utredning slår fast - Falun bör söka VM igen

Falun bör söka skid-VM igen – redan 2019.

Det är huvudbudskapet i den utredning som kommundirektör Dan Nygren nu lämnar över till politiken.

– Ett nytt skid-VM skulle vara ett sätt att tillvarata de investeringar som gjordes inför 2015. Men det är också nödvändigt att en ny ansökan föregås av en öppen och tydlig dialog med Faluborna, säger Dan Nygren.

Under hösten 2016 genomförde förre VM-generalen Sven von Holst, på uppdrag av Beyond Skiing Foundation, en omfattande utredning kring vilka förutsättningar som skulle kunna gälla för en ny VM-ansökan.

I januari i år beslutade kommunstyrelsen att Falu kommun skulle göra en egen kompletterande utredning till den som von Holst gjort. Uppdraget gick till kommundirektör Dan Nygren som nu kommit med sin tjänsteskrivelse.

–Uppdraget är slutfört. Vi har fokuserat på samhällsekonomiska effekter, men också på hur dialogen med Faluborna kan förbättras inför en ny VM-ansökan, säger Dan Nygren.

Tillvarata gjorda investeringar

Kommundirektören ser en ny VM-ansökan som ett sätt att tillvarata de investeringar som gjordes inför skid-VM 2015, men även erfarenheter och kompetens som byggts upp från mästerskapet.

–Vi skulle inte behöva göra några nya permanenta investeringar, med skattepengar, för att kunna genomföra ännu ett skid-VM i närtid. Lugnetanläggningen håller en hög och modern status. En del tillfälliga lösningar kan säkert behöva göras, men dessa bör precis som 2015 kunna rymmas inom VM-bolagets budget. Det vore därför samhällsekonomiskt klokt att genomföra ett nytt VM i Falun, säger Dan Nygren.

Att Falu kommun är med och ställer någon sorts ekonomisk riskgaranti tillsammans med Svenska skidförbundet vid ett eventuellt nytt VM-åtagande lyfts också fram i utredningen.

VM-utredningen ska upp i kommunstyrelsen i nästa vecka, och beslutet där kan bli att kommundirektören får i uppdrag att initiera en arbetsgrupp för att förbereda kampanj och ansökningsförfarande med målsättning att ansöka om VM tidigast 2019 med genomförande tidigast 2025.

Öppen dialog med Faluborna nödvändig

–Men en öppen och tydlig dialog med allmänheten är nödvändig inför en ny ansökan, inte minst måste kommunikationen och informationen vara tydlig kring hur arrangemanget är tänkt att finansieras, säger Dan Nygren.

När det gäller skid-VM 2015 slår utredningen fast att öppenheten kring mästerskapet begränsades i vissa skeden på ett sätt som kommunen inte hade tänkt sig från början. Något som blir en nyttig lärdom inför framtida planeringsprocesser.

I utredningen föreslås därför dialogformer som en informativ webbsida om planerna kombinerat med sociala medier, fokusträffar för specifika grupper och särskilda frågor, stormöte för information och dialog, och en digital omröstning om Falun ska söka VM eller inte.

–Ett fysiskt möte skulle kombineras med en digital omröstning via smartphones, som även skulle kunna vara öppen för de som inte har möjlighet att vara med på själva mötet. Men utredningen stänger inga dörrar för att ha en folkomröstning, som Miljöpartiet tidigare krävt inför en ny VM-ansökan, slutar Dan Nygren.
 

Sidan uppdaterad 2017-05-26