Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-02

Södra skolan

Klartecken för bygget av ny Södra skolan

Nu blir det en ny Södra skolan.

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade en enig kommunstyrelse att ge ett igångsättningstillstånd för en nybyggnad av skolan på nuvarande fastighet – den så kallade Gasverkstomten.

– Det känns fantastiskt bra att beslutet nu är taget. Vi ser till att göra en riktig standardhöjning, när vi ersätter en gammal och sliten skola med en helt ny, större och modern byggnad, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Den gamla Södra skolan, byggd 1962 med kapacitet för 250 elever, har som läget är i dag en akut platsbrist samtidigt som elevantalsprognosen fortsätter att öka.

Nu ska den gamla skolan ersättas med en nybyggnation för cirka 137 miljoner kronor.

Den nya skolan beräknas kunna ta emot 60 elever per årskurs, F-6, vilket ger ett totalantal på 420 elever.

När nybyggnationen var uppe till diskussion vid senaste kommunfullmäktige återfördes ärendet till kommunstyrelsen för beslut, men med krav på att ytterligare motiveringar skulle tas fram kring den nya skolans placering.

Den nya skolan byggs nu bredvid den gamla.

–Från Moderaternas sida har vi under resans gång haft vissa synpunkter på den nya skolans placering, men nu behöver bygget av den nya skolan komma igång. Men vi kommer också att behöva bygga nya skolor i andra områden framöver, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

Sidan uppdaterad 2017-06-02