Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-02

simhallen

Nästa steg taget mot en ny simhall på Lugnet

Nu är nästa steg för en ny simhall på Lugnet taget.

- Men vi är nog framme vid 2021 innan den nya simhallen kan vara verklighet, för det är nog det tidsspannet det handlar om, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Efter en process som pågått sedan våren 2016, och med en presenterad badutredning av Lugnet i Falun AB, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om inriktning och behov av en ny simhall i Falun.

Den nya simhallen ska bland annat ge plats för nya funktioner som familjebad, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och två 25-metersbassänger.

Befintligt utebad behålls däremot, och i direkt anslutning till detta placeras nya utrymmen för Relax och familjebad. Meningen är att tillbyggnaden ska göras på den parkeringsyta som i dag finns utanför den gamla entrén till utebadet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i torsdags att stödja kultur- och fritidsnämndens fattade beslut.

Upp i kommunfullmäktige

Sedan är det meningen att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni ska besluta om det ekonomiska utrymmet kring en nybyggnation av simhall.

- Vi är nog många som tycker att hela den genomförda processen kring simhallen har varit bra. Det är ett stort beslut som ska fattas, och därför har det varit viktigt att ha en bred dialog med Falubor, personal och andra intressenter om vad framtidens simhall bör innehålla. Folkhälsa och simkunnighet har också varit viktiga ledord för oss, säger Jonny Gahnshag.

Ekonomiska kalkyler för den nya simhallen ska tas fram, där simhallens driftnetto inte ska överskrida 15 miljoner kronor/år.

- En ny simhall är ett stort projekt och processen är långtifrån klar. Vi har funnits med i styrgruppen kring projektet hela tiden och fört fram våra åsikter. Nu får vi se vad kommunfullmäktige har att säga, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

I kommunstyrelsen valde Vänsterpartiet och Liberalerna, som stödde beslutet, att lämna en protokollsanteckning, där man bland annat påpekade att: ”Ur ett folkhälsoperspektiv vill vi ha en så pass låg inträdeskostnad att pris inte bli en anledning för medborgarna att låta bli att bada och simma.”

 

Sidan uppdaterad 2017-06-07