Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-09

Nu är vi fler än 58 000 Falubor.

Nu är vi fler än 58 000 i kommunen

Nu har Falu kommun sprängt 58 000-vallen när det gäller invånarantal.

Enligt den senaste statistiken är vi nu 58 036 Falubor.

– 58 000 var en gräns som vi hade räknat med att vi skulle kunna passera vid årsskiftet. Men glädjande nog är gränsen passerad redan nu, vilket förstås känns väldigt bra, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Falun fortsätter att växa i en snabb takt.

Enligt kommunens lokala kommuninnevånarregister passerades 58 000- vallen vid månadsskiftet maj/juni.

Ser vi till statistiken hämtad från den 6 juni så uppgår invånarantalet till 58 036, vilket ger en nettoökning med 339 personer i år.

– Falun är en levande stad och vi behöver bli fler för att fortsätta utvecklas. I Falun ska det finnas plats för alla, säger Susanne Norberg.

Födelsenettot uppgår till +66 och flyttnettot till +273.

Sidan uppdaterad 2017-06-09