Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-15

susanne norberg

Lång debatt innan budgeten klubbades

Nu har Faluns budget för 2018 klubbats igenom.

- Vi i politiken ska blicka framåt, fokusera på möjligheterna, men också se de utmaningar vi står inför, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Det blev en lång debatt när kommunfullmäktige hade att hantera budgeten för 2018.

I närmare åtta timmar höll budgetdebatten på, innan kommunfullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S) kunde slå klubban i bordet.

Majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet, och Miljöpartiet - fick som väntat igenom sin budget.

Samtliga oppositionspartier – Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Falupartiet och Kristdemokraterna – hade lagt egna budgetar, men nådde inga framgångar.

De förstärkningar och prioriteringar som majoriteten gjort inför 2018 är främst riktade till barn och unga. Sammantaget tillförs barn- och utbildningsnämnden 31,2 miljoner kronor.

- Budgeten är inriktad på barn- och unga, men överlag tycker jag att vi har lyckats väl med de ekonomiska utmaningarna vi stått inför. Ekonomin ska fortsätta att vara i god ordning även under åren som kommer, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Även många av företrädarna för oppositionspartierna tryckte på vikten av att fortsätta satsningen på barn- och unga, och pekade på att man satsar mer pengar i sin budget än vad majoriteten valt att göra.

- Det är viktigt att ha en försiktighet i en budget. Men vi vill satsa lite mer på skolan. Främst på att få till mindre förskolegrupper och klasser, säger Svante Parsjö Tegnér (L).

Oppositionsrådet Mikael Rosén (M) valde att i första hand peka på att det finns stora osäkerheter i majoritetens budget.

- Som vi ser det kommer det att bli nödvändigt att göra förändringar och kompletteringar av budgeten i november.

I övrigt tryckte Moderaterna hårt på att det måste finnas alternativa utförare inom bland annat skolan och omvårdnad.

Vänsterpartiets gruppledare Patrik Liljeglöd var den av ledamöterna som oftast tog plats i talarstolen under budgetdebatten.

Under sin inledning valde han att sjunga Internationalen med egengjord text, där han berättade om sitt partis föreslagna budget.

Sånginsatsen möttes av applåder och jubel i salongen.

Vänsterpartiet tryckte också hårt på att interndebiteringen inom kommunen borde slopas.

Sidan uppdaterad 2017-06-15