Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-06-16

beslutsklubba

Inkommen anmälan

En anställd i Falu kommun har anmält en politiker för mobbning och kränkande särbehandling.

Kommunfullmäktiges presidium har rekommenderat förhandlingsutskottet att inleda en utredning. Utredningen kommer att utföras av extern part.

Falu kommun tar alla påpekanden och anmälningar om mobbning och kränkande särbehandling på stort allvar, och samtliga typer av händelser anmäls. Falu kommun jobbar med dessa frågor enligt den norska modellen, faktaundersökelse, där samtliga inblandade får komma till tals liknande ett polisärende. Fakta ligger sedan till grund för beslut i respektive fall.

Sidan uppdaterad 2017-06-16