Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-20

Mathilda Strand, dietist

Falu kommuns måltider kvalitetssäkras

Nu har Falu kommun fått ett kostpolitiskt program.

– Äntligen! Det kostpolitiska programmet ger oss en tydlig bild över hur vi ska arbeta med de offentliga måltiderna i kommunen, säger Mathilda Strand, kostavdelningens dietist som har lett arbetet med att ta fram programmet.

Det var 2013 som kommunstyrelsen tog ett beslut om att kostavdelningen skulle få ansvaret för framtagandet av ett kostpolitiskt program. Under åren 2015-2017 har programmet sedan arbetats fram i samarbete med olika förvaltningar.

Och vid kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags klubbades det hela igenom.

Fokus i det kostpolitiska programmet ligger på helheten kring måltiderna. Det handlar inte bara om själva maten på tallriken, utan också att allt runt omkring har betydelse för måltidens kvalitet. Till exempel miljön man äter i, hur måltiden är integrerad i verksamheten, hur pedagoger och omvårdnadspersonal arbetar med trivsel och pedagogik i och kring måltiden, och hur all personal samarbetar med varandra. När alla arbetar tillsammans mot samma mål så kommer kvaliteten på måltiderna att bli högre, säger Mathilda Strand.

Pedagogiska måltider ska användas

Av programmet framgår att pedagogiska måltider ska användas inom förskola, skola och omsorg om barn och ungdomar.

– All personal som närvarar under måltiden ska ge matgästerna och varandra ett fint bemötande och verka för en lugn stämning. Personalen ska också förmedla en positiv syn på maten och måltiden samt främja matglädje, säger Mathilda Strand.

Genom måltidernas innehåll ska de yngre matgästerna få möjligheten att lära sig vilka livsmedel som är hälsosamma och miljösmarta.

Falun ska också verka för bland annat en hög självförsörjningsgrad i Sverige genom lokaproducerad mat, och ställa höga djurskyddskrav på produktionen av köttet som kommunen serverar.

– De övergripande målen är att måltiderna i Falu kommun grundlägger och främjar goda matvanor och en god folkhälsa, samt att kostpolitiken i vid bemärkelse ska präglas av kommunens hållbarhetsprogram var ledord är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Visionen är: Hälsomsamma och hållbara måltider – till nytta för Faluborna!

Berörda chefer får veta mer

De berörda verksamheterna har från starten varit involverade i att ta fram programmet. Nu ska i första skedet berörda chefer få veta mer.

– Nu startar också förberedelserna inför höstens arbete med att ta fram mer detaljerade riktlinjer för måltiderna de olika verksamheterna med programmet som grund. Riktlinjerna kommer till exempel att beskriva hur ofta olika sorters mat serveras och vilken personal som gör vad i skolrestaurangen, säger Mathilda Strand.

Först ut är äldreomsorgen, skolan och förskolan. Där kommer representanter från kök, pedagoger, chefer och omvårdnadspersonal vara referensgrupper för riktlinjerna.

Omvårdnadsförvaltningens dietist Annelie Steinholtz leder arbetet i äldreomsorgen. Mathilda Strand kommer att leda arbetet med riktlinjer för övriga verksamheter.

Sidan uppdaterad 2017-06-20