Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-27

Stora torget i Falun i sommarskrud. Jordgubbshandlare och glasskiosken syns på bild.

Billigare och enklare torghandel

Torghandelsavgifter och utformningen av Stora torget var några av frågorna som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden diskuterade på sitt sista möte innan sommaren.

– Den stora förändringen är att både Stora torget, Fisktorget och Holmtorget nu kommer att jämställas som salutorg, säger Jonny Gahnshag (S) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tidigare var det bara Fisktorget som var utpekat för Torghandel. Men nämnden beslutade att det ska vara lägre avgifter och samma regler för de tre torgytorna; Fisktorget, Stora torget och Holmtorget.

– Generellt så finns det ingen torghandel att tala om i Falun, men kan vi på det här sättet få lite liv och rörelse runt torgen så är det positivt, säger Anders Runström (FAP), 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

När det gäller exempelvis en salutorgsplats på 9 kvadratmeter så är det för närvarade en kostnad på 790 kronor per vecka (gäller 9-36 kvadratmeter). I det nya förslaget så skulle det för 9 kvadratmeter bli betydligt billigare, 156 kronor per vecka (för yta därutöver uttages 50 procent av avgiften).

Om kommunfullmäktige väljer att gå på nämndens beslut, så träder de nya reglerna i kraft från och med januari 2018.

Stora torget

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick också slutrapporten som gäller förstudien ”Stora torget möter Falun”. Det handlar om dialogmöten där kommunen och företrädare från Centrala stadsrum, fastighetsägare, Kristine kyrka, Länsstyrelsen Dalarna och Världsarvsstaden diskuterat framtida användning av Stora torget.

En slutsats av förstudien är att "Stora torget ska vara och upplevas som ett öppet, flexibel och dynamiskt torg mitt i centrum. Det ska vara funktionellt och attraktivt att använda för vistelse, rekreation och en mängd olika aktiviteter och arrangemang - vid olika tider på dygnet, under hela året".

– Jag ser det här som ett underlag för fortsatt arbete. Hoppas att man ger utrymme för dialog med Faluborna innan man bestämmer hur torget slutligen ska se ut, säger Anders Runström.

Frågan om Stora torgets utformning och om det ska tas fram en gestaltningsplan går vidare upp till kommunstyrelsen efter sommaren.

Sidan uppdaterad 2017-06-27