Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-27

Nu har det blivit dags för etapp 2 i Kulturhuset tio14

Nu finns pengar avsatta för andra etappen

Kulturhuset tio14 börjar ta form.

Den första etappen kommer att bli klar under sommaren och kommunfullmäktige har beslutat om att 15 miljoner kronor ska användas för investeringar i etapp2.

– Nu gäller det att få ut maximalt av de avsatta pengarna, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Budgeten för 2017 togs av kommunfullmäktige den 15 juni. I investeringsbudgeten för Kulturhuset tio14 finns 5 miljoner kronor avsatta 2018 och 10 miljoner kronor 2019.

Även pengar för den kommande driften finns inlagd i budgeten.

Vid det senaste nämndsammanträdet i förra veckan hade ledamöterna en vägledningsdiskussion om vad etapp 2 bör innehålla, men utan att några beslut togs.

–Vi hade en bra diskussion kring vilka funktioner vi behöver och vilka behov som finns. Nu vet vi utrymmet vi har att röra oss med och tillsammans med serviceförvaltningen ska vi göra något bra av det här, säger Jonas Lennerthson.

Redan i höst, när etapp1 är färdigställd, kommer nästan alla verksamheter att kunna flytta in i det omgjorda kulturhuset. Flera våningsplan med specialinredda rum väntar på lärare och elever.

Det kan ske i etapp 2

Kring etapp 2 finns olika idéer.

–Ser man till konferensavdelningen vill vi exempelvis göra om ”Falurummet” till ett stort dansrum. Något av de mindre konferensrummen ska specialanpassas för rullstolsdans, säger Jonas Lennerthson.

Enligt de diskussioner som förs ska pelarsalen, där det tidigare låg en restaurang, bli kulturhusets hjärta.

–Det ska vara den stora mötesplatsen i huset, där barn och ungdomar från alla verksamheter möts när de är på väg in eller ut. Vi vill få fram den speciella anda som rådde på Arenan. Givetvis finns även andra idéer som vi gärna ser blir genomförda, säger Jonas Lennerthson.

Klart är också att kultur- och fritidsförvaltningen flyttar in i Kulturhuset tio14 liksom Kontaktcenter.

Händer något med själva teaterfoajén?

–Vi får se. En diskussion förs med Dalateatern om den saken. Vad vi landar i återstår att se, slutar Jonas Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2017-06-27