Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-07-06

Flera sjöar i Sågmyraområdet får sänkta vattennïvåer

Vattennivån kommer att sänkas i flera sjöar

Dammarbeten gör att några av regleringssjöarna uppströms Vrebroån i Sågmyra – däribland Årbosjön, Hyttsjön och Rällsjön – kommer att sänkas med cirka 40 centimeter under resten av sommaren och en bit in på hösten.

Falu kommun och Falu energi & vatten AB har påbörjat avsänkningar av sjösystemet – regleringssjöarna – uppströms Vrebroån.

Anledningen till detta är de omfattande dammarbeten som den nytillträdde ägaren för fabriksfallet i Vrebroån kommer att utföra, vilka påbörjas sista veckan i juli och beräknas pågå under cirka tio veckor framåt.

–Vi måste säkerställa låga vattenföringar i Vrebroströmmen i Sågmyra, och tvingas därför sänka regleringssjöarna med cirka 40 centimeter. Självklart är vi medvetna om att sommargäster kommer att bli ledsna över detta, men det finns tyvärr inga andra alternativ, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Varför inte?

– Nej, det är inte möjligt att senarelägga arbetet, då dammägaren har tvingande myndighetsbeslut att rätta sig efter.

Under byggnationstiden är det helt nödvändigt att kunna innehålla tillrinningar i det ovanförliggande sjösystemet, vilket avsänkningarna syftar till att skapa förutsättningar för.

Avsänkningar och minimitappningar under byggnationstiden sker helt inom ramen för vad som stadgas enligt gällande vattendomar.

Sidan uppdaterad 2017-07-06