Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-08-17

Niklas Lind, Inger Klangebo och Richard Mårtensson

Tre chefer i Falu kommun slutar

Tre höga chefer inom Falu kommun har under onsdagen valt att säga upp sig. Det är ledningsförvaltningens chef Inger Klangebo, kommunikationschef Niklas Lind och personalchef Richard Mårtensson. Alla tre har valt att lämna Falu kommun på eget initiativ för att starta egna rörelser inom sina fackområden.

Inger Klangebo har varit anställd i Falu kommun i elva år i flera olika roller.

– Åren har varit inspirerande och roliga men jag upplever att jag har kommit till en situation då jag vill pröva en annan väg. De senaste månaderna har varit tuffa för mig personligen och jag måste hitta tillbaka till den energifyllda person jag egentligen är, säger Inger Klangebo.

Inger Klangebo kommer tillsammans med Richard Mårtensson och ytterligare en person att starta en privat verksamhet inom HR.

– Jag vill särskilt tacka alla fantastiska medarbetare och chefer som jag har arbetat nära under alla år. Självklart även ett stort tack till de förtroendevalda som jag har fått möjligheten att jobba nära tillsammans med, säger Inger Klangebo.

Niklas Lind har arbetat med tv och radio i 23 år, och de senaste två åren som kommunikationschef inom Falu kommun.

– Jag kan konstatera att kommunen idag upplevs som en trovärdig avsändare. Mitt mål och min ambition har varit att kommunikationsarbetet skall präglas av öppenhet, transperens och av att våra verksamheter ska vara tillgängliga för medborgarna och medierna, säger Niklas Lind.

Kommunikationsarbetet på Falu kommun har under de senaste två åren under Niklas Linds ledning förändrats från information till kommunikation. Lind har även varit delaktig i HR-organisationens viktiga arbete mot mobbning och kränkande särbehandling.

– Jag känner stolthet och tacksamhet över alla fantastiska medarbetare och förtroendevalda som har drivit på och stöttat oss i vår förändringsresa. Det är också med glädje som jag varit en del i HR-organisationens viktiga arbete mot mobbning och kränkande särbehandling, en fråga som hela Falu kommun bör prioritera högt framöver.

Niklas Lind kommer framöver att arbeta i eget företag, att vara egenföretagare är något som han funderat över en längre tid.

– I våras fattade jag ett beslut om att starta eget företag inom media, kommunikation, digitalisering och PR, det är en personlig dröm sedan flera år, och jag kommer att samverka med Inger Klangebos och Richard Mårtenssons företag. Vi vill fortsätta att jobba med frågor om modern HR kombinerat med strategiskt kommunikationsarbete, säger Niklas Lind.

Richard Mårtensson brinner verkligen för den psykosociala arbetsmiljön. Han anser att många organisationer behöver arbeta med de här frågorna på ett mycket bättre sätt, och Richard Mårtensson efterfrågas allt mer som föreläsare och inspiratör inom etiskt ledarskap och arbetsmiljö.

– Många organisationer vill ha utredningsstöd och rådgivning i utredningsfrågor inom exempelvis arbetsmiljö och kränkande särbehandling, där jag har en expertroll idag. Allt det här sammantaget gör att jag bestämt mig för att pröva mina egna vingar. Jag kommer att följa min dröm och starta eget företag inom modern HR.

Richard Mårtensson har arbetat sex år i Falu kommun.

– De här åren har varit både inspirerande och roliga, men också tidvis tuffa och svåra. Jag vill särskilt tacka alla fantastiska medarbetare och ledare på personalkontoret, våra politiker, särskilt de som jag har arbetat nära, och alla andra medarbetare och chefer i kommunorganisationen. Faluns vision är att bli ett större Falun och det märks att så många människor varje dag strävar efter att uppnå den långsiktiga visionen, säger Richard Mårtensson.

Inger Klangebo, Niklas Lind och Richard Mårtensson har en uppsägningstid på 6 månader.

– Det är med sorg som jag har tagit emot beskedet att tre av kommunens viktigaste chefer lämnar oss. Alla tre har inom sina professionsområden lyft ledningsförvaltningen och stödfunktionerna. I dagens arbetsliv går man emellan uppdrag och jag hoppas att både Inger, Richard och Niklas i framtiden väljer att återkomma till Falu kommun, säger Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande

Under uppsägningstiden kommer Inger Klangebo, Niklas Lind och Richard Mårtensson att arbeta kvar i Falu kommun.

– Alla tre har lovat att stanna kvar i sina uppdrag och stötta upp organisationerna i väntan på att vi kan starta nya rekryteringar, samtidigt vill jag önska dem stort lycka till i de spännande utmaningar som nu väntar, säger Susanne Norberg.

Kommundirektör Dan Nygren instämmer i Susanne Norbergs uttalande. Falu kommun ska nu göra allt för att konsekvenserna av uppsägningarna ska bli så begränsade som möjligt för organisationen.

– Det kommer att bli svårt att ersätta så väl Inger, Richard som Niklas. Vi fick beskedet i dagarna och kommer nu direkt att säkerställa att vi hittar bra lösningar på såväl kort som lång sikt för att överbrygga förlusten på bästa sätt. Jag är glad över att vi har så många duktiga medarbetare i Falu kommun och nu kommer vi alla att behöva hjälpas åt tillsammans, säger Dan Nygren.

Sidan uppdaterad 2017-08-21