Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-08-24

Nu blir det ny damm och bro i Yttertänger

Nu har arbetet med att renovera vägbron i Yttertänger startat. Parallellt med broarbetena påbörjas också uppförandet av den nya regleringsdammen.

– Det är alltid svårt att utföra arbeten i ett strömmande vattendrag. Vi måste få fångdammarna helt täta innan själva arbetet med nya regleringsdammen kan köra igång för fullt, och nu gör vi ett fjärde försök med tätningsarbetet, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

I förra veckan stängdes vägbron i Yttertänger av. Därefter inleddes arbetet med att riva bort ytbeläggningen och kantbalkarna på bron.

–Tanken är att bron ska kunna öppnas för trafik igen den 1 november, säger Jan-Åke Holmdahl.

När det gäller arbetet med dammen har detta arbete dragit ut längre på tiden än vad det var tänkt från början.

–Det stämmer, och det beror på flera orsaker, varav några är kopplade till bygget av Pipardammen, säger Jan-Åke Holmdahl.

Ny bro vid Pipardammen inte klar

Inte heller dammen och den nya bron vid Pipardammen är klar.

De boende var lovade att en ny bro skulle finnas på plats redan vid midsommar, men nu beräknas arbetena inte vara klara förrän under vecka 38 eller 39.

–Schaktningen blev mera omfattande än beräknat, då vi gick på berg där det inte skulle finnas berg. Situationen krävde en omprojektering och vi har bland annat valt att bredda utloppet mer vid sjön Tängran än vad som var planerat från början, säger Jan-Åke Holmdahl och fortsätter:

–Det visade sig också att själva dammen var i ett sämre skick än vad våra gjorda utredningar pekade på. Vi har bland annat valt att uppföra en ny dammpelare. Tätmassan var inte heller tillräcklig från början. Det är naturligtvis olyckligt att saker och ting drar ut på tiden, men det är också viktigt att det i slutändan blir bra.

Klart är också att vattennivån i Ålhustjärnen kommer att sänkas under en period, för att sprängningsarbeten ska kunna ske i torrhet. Sprängningsarbetena är planerade att genomföras vecka 36/37.

–Trots förseningarna, håller vi oss inom satt budgetram för projekten, säger Jan-Åke Holmdahl.

Sidan uppdaterad 2017-08-29