Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-04

Falu kommun köper flera fastigheter i Slätta, bland annat Slättanläggningen

Kommunen köper fastigheter i Slätta

Falu kommun kommer att köpa flera fastigheter av Kopparstaden AB. Slättaskolan, Slättaanläggningarna (bad, sporthall och fotbollsplaner), Förskolan Slätta och ett LSS-boende ingår bland annat i köpet.

Köpeskillingen ligger på 41,2 miljoner kronor.

– Kopparstaden har länge velat sälja de aktuella fastigheterna och förhandlingar har pågått mellan parterna ett längre tag. Nu har vi hittat en nivå som båda vi båda kan acceptera, säger Lars Ringsby, chef på serviceförvaltningen.

Kommunen kommer att ha ett långt framtida behov av lokalerna i Slätta, där man förnärvarande är hyresgäst, och har kommit fram till att det mest fördelaktiga alternativet både verksamhetsmässigt och ekonomiskt är att man själva äger och ansvarar för driften av fastigheterna.

Verksamheter får lägre hyra

– Att kommunen köper fastigheterna betyder också att berörda verksamheter kommer att få en lägre hyra. Det beror på att kommunen hyressättning bygger på grundprincipen självkostnad utan avkastningskrav. Den nya hyresnivån beräknas ge en årlig sänkt hyreskostnad med sammanlagt en miljon kronor om året. Nya hyresavtal kommer att skrivas när allt är klart, säger Lars Ringsby.

Köpet av fastigheterna finns inte med i kommunens fastställda investeringsbudget för 2017, då själva affären inte aktualiserades förrän i våras.

–Dock ser det ut som att vi kan inrymma investeringen inom befintlig investeringsram på grund av omprioritering av olika projekt, säger Lars Ringsby.

Det slutliga beslutet kring investeringen tas av kommunfullmäktige.

Lars Ringsby och serviceförvaltningen får i så fall till uppgift att slutförhandla med Kopparstaden om köpet.

Sidan uppdaterad 2017-09-04