Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-09-13

Tre yngre människor fikar

Så enkelt får du kommunfullmäktige att ta upp din idé redan på nästa möte

Gör Kålgårn till kommunal badplats igen! Fler hinderbanor utomhus! Så här kan trafikflödet förbättras på Korsnäsvägen! Så lyder månadens förslag från falubor till nästa Kommunfullmäktige. 

Att komma med medborgarförslag är en rättighet och enkel möjlighet för alla som är folkbokförda i Falu kommun. Även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt har rätt att lämna förslag och du får möjlighet att personligen presentera ditt förslag i en kommunal nämnd eller i kommunfullmäktige.

Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, så som skolan, vård av äldre, byggfrågor, kultur och sport mm. Ett medborgarförslag får alltså bara beröra ett ämne och vara något som kommunen har möjlighet att besluta om.

Kravet är att det ska vara något nytt, utöver ordinarie verksamhet och förslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra så kallade myndighetsutövning, som ansökan om socialbidrag, bygglov eller genomförande av val.

Har du en idé som du vill föreslå kommunen, behöver du bara förklara den med några enkla ord och lämna dina kontaktuppgifter. Du kan använda den speciella blanketten för medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster men det är inte nödvändigt.

Vill du veta mer om medborgarförslag? Välkommen torsdag den 14 september kl 11.00 till Falu stadsbibliotek.

Program för Falu demokrativecka.

Sidan uppdaterad 2017-09-13