Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-19

Falu centrum

Faluprojekt får regional medfinansiering

Falu kommun får en regional medfinansiering till projektet Smart Liv. Det har Region Dalarnas direktion beslutat.

Tillsammans med Borlänge kommun vill Falu kommun i en gemensam pilotstudie initiera och fördjupa arbetet med att öka kunskapen om möjligheterna och utmaningen med att använda modern teknik för att möta framtidens samhällsutmaningar.

–Finansieringen gör det möjligt att kommunen nu kan, utöver de befintliga satsningarna kring digitalisering, driva frågan på ett utvecklingsorienterat sätt med målsättning att kunna ta fram konkreta utvecklingsförslag gällande i första hand digitalisering av välfärden, säger Cornelia Liebl, projektledare på ledningsförvaltningen i Falu kommun.

Projektet kallas Smart liv

Projektet kallas Smart liv och enligt projektansökan kommer projektet att delas in i sex olika delområden och pågå under 18 månader.

Målgruppen är offentlig verksamhet (Falun och Borlänges kommuner, högskolan Dalarna, Länsstyrelsen, Stiftelsen Teknikdalen och Region Dalarna) samt små och medelstora företag inom digital utveckling, banker/investerare och andra privata aktörer som bedöms viktiga för pilotstudiens resultat.

Både Falun och Borlänge ställer sig öppna till att fler av länets kommuner ansluter sig till projektet efter förstudien.

Övergripande målsättningen är att Dalarna ska vara en tillväxtregion med starka företag och en livskvalitet som kan konkurrera med storstädernas dragningskraft.

–Vi måste skapa förutsättningar för att inte bara hänga på den digitala utvecklingen utan också driva den aktivt på en lokal nivå. Det kommer att bli avgörande att skapa möjligheter för våra företag och offentliga verksamheter att dra nytta av digitaliseringen för att kunna erbjuda högkvalitativt service åt alla och med befintliga eller till och med mindre resurser, säger Cornelia Liebl.

Projektet är just nu i sin etableringsfas och löpande information kommer att uppdateras och återfinnas på falun.se.

Vill du veta mer om projektet eller har innovativa idéer du vill bidra med, är du välkommen att kontakta projektledaren Cornelia Liebl via mail.


Sidan uppdaterad 2017-09-19