Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-21

Pride-flaggor framför Rådhuset i Falun

Kommunanställda blir HBTQ-certifierade

50 medarbetare på Falu kommun, skolkuratorer, skolsköterskor och medarbetare på ungdomsslussen, blir nu HBTQ-certifierade. De har gått en utbildning hos RFSL för att kunna bemöta alla på ett mer inkluderande sätt.

Utbildningen som pågått under ett år har kunnat genomföras med hjälp av projektmedel från Folkhälsorådet.

— Vi är jätteglada över att så många gått den här utbildningen för vi vet att den har en stor betydelse, säger Tina Jensen, som är genuspedagog på Falu kommun.

Deltagarna har träffats på workshops under fyra tillfällen och alla har tagit fram en handlingsplan för den egna arbetsplatsen.

— I stora drag handlar handlingsplanen om att HBTQ-kompetensen ska finnas med i utformning av väntrum, hemsidor, formulär och i möten med elever och föräldrar. Det ska vara fortlöpande kompetensutveckling inom området för personalen och skolan ska vara en normkritisk plats. Sedan finns det flera punkter om hur vi ska uppnå detta. Vi kuratorer och skolsköterskor har också bildat en arbetsgrupp där vi kommer att jobba med alla människors lika värde, säger Maria Ahlfors som är kurator på Svärdsjöskolan.

Vilka människor behöver mest stöd inom HBTQ?

— Bland ungdomar är det transpersoner, transsexuella samt flickor som är osäkra på sin begärsinriktning som mår allra sämst. Där behöver vi lägga kraft att berätta att alla har rätten att välja sitt eget liv och att bemötas på ett jämlikt sätt. Det här är ett folkhälsoproblem, säger Tina Jensen.

Hur kan den här utbildningen indirekt hjälpa de som mår dåligt?

— Vi hoppas att vi på det här sättet får en ökad förståelse och därmed också bättre möjligheter att hjälpa och ge stöd, säger Tina Jensen.

RFSL = Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

HBTQ = Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner .

Sidan uppdaterad 2017-09-21