Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-25

landsbygden

Enviken först ut när pilotprojekt startas

Den kommunala närvaron ska stärkas på landsbygden. Ett nytt koncept kommer först att provas i Enviken.

Nu påbörjas ett projekt kring samordning av kommunkoncernens alla resurser i kommunens mindre tätorter.

- Det handlar om att titta på hur vi kan samordna kommunens resurser, som servicepersonal, hemtjänst, skola och äldreomsorg. En projektledare kommer att utses och en viktig del för denne blir att ha en bra dialog med boende och lokala utvecklingsgrupper, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Vid framtagandet av Faluns vision om ett större Falun, så poängterades det att visionen ska gälla hela den geografiska kommunen och inte bara stadskärnan.

I ljuset av de senaste årens utveckling att service- och samhällsfunktioner koncentreras till städerna, har frågan aktualiserats om kommunens närvaro på landsbygden.

Förstudie i våras

I våras startades en förstudie, initierad av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, som nu har identifierat flera möjligheter att samordna kommunens resurser för att stärka den kommunala landsbygdsnärvaron.

- I första hand handlar det om de mindre tätorterna som pekas ut som serviceorter i kommunens landsbygdsprogram: Enviken, Bjursås, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika. Vi startar nu ett pilotprojekt där Enviken i ett första skede blir den kommundel där konceptet prövas. Att vi startar det här pilotprojektet betyder att arbetet blir mer fokuserat på lösningar, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2017-09-25