Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-20

Rödbrokvarteret mitt i centrum.

I kvarteret Rödbro, bredvid Knutpunkten, kan ett nytt förvaltningshus komma att byggas.

Här kan ett nytt förvaltningshus byggas

Planerna på att kommunen ska bygga ett helt nytt förvaltningshus i kvarteret Rödbro lever vidare. Nu har både omvårdnads- och socialförvaltningen sagt ja till att flytta in i den nya fastigheten med sina verksamheter om planerna skulle bli till verklighet.

Som ett led i kommunens arbete med att anpassa Falu kommuns lokaler för respektive förvaltningsbehov, startades i våras en förstudie för att eventuellt flytta socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen till ett nybyggt förvaltningshus i kvarteret Rödbro, som i dag är en stor grusparkering bredvid Knutpunkten.

De båda berörda förvaltningarna finns i dagsläget i inhyrda lokaler i Stadshuset. En fastighet som inte ägs av kommunen.

Hyresavtalen ska förnyas om några år.

- Ingen av förvaltningarna har i dag ändamålsenliga lokaler. Framförallt behöver socialförvaltningen få lokaler som är anpassade till dagens skärpta säkerhetskrav, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

Säger ja till en flytt

Förvaltningschefen fick i våras i uppdrag att gå vidare med att undersöka intresset för en flytt hos de båda förvaltningarna.

Och båda förvaltningarna har nu sagt ja till en eventuell flytt.

Fler förvaltningar kan också bli aktuella.

- Tillsammans med serviceförvaltningen ska nu ett lokalprogram upprättas. En grundförutsättning för att en flytt ska kunna bli av, är att vi levererar ett lokalprogram som grund samt att nuvarande hyreskostnad i Stadshuset inte överskrids. Däremot kan ett längre hyresavtal tecknas, säger Lars Ringsby.

Serviceutskottet beslutade vid sitt senaste sammanträde att förvaltningschefen får i uppdrag att gå vidare med att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exploateringsdirektiv för vidare exploatering av tomten.

Sidan uppdaterad 2017-10-20