Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-26

Marschaller i  manifestation mot hot och våld mot förtroendevalda politiker

Ljus på Stora Torget mot hot och våld

Förtroendevalda i Falu kommun höll vid lunchtid på torsdagen en manifestation mot hot och trakasserier.

I Falu kommun finns 256 förtroendevalda politiker som verkar i nämnder, råd, utskott, styrelser och kommunala bolag. Därför var det också 256 marschaller som tändes på Stora Torget.

Hot och trakasserier mot politiker förekommer i samhället, men den senaste tiden har det blivit extra påtagligt efter att Patrik Liljeglöd, (v), berättat om det övergrepp han utsattes för i somras. Hot och trakasserier har även riktats mot en ung förtroendevald politiker i Hedemora som på grund av detta valt att sluta som politiker.

- Hot och våld mot förtroendevalda har ökat och det är ett direkt hot mot demokratin, säger kommunfullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S).

Nästan tre av tio förtroendevalda uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag enligt Politikernas trygghetsundersökning (PTU), utförd av Brottsförebyggande rådet.

Under torsdagen hölls även en utbildning av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för förtroendevalda i Falu kommun. Utbildningen handlade om hot och hat mot förtroendevalda, vad man kan göra som förtroendevald och hur man bör agera.

- Falun har många engagerade politiker som lägger ner mycket tid för att bidra till ett ännu bättre Falun. Vi vill uppmärksamma detta genom att tända marschaller där antalet motsvarar antalet förtroendevalda politiker i Falu Kommun, säger Anna Strindberg som tillsammans med Catharina Enhörning är initiativtagare till den manifestation som hölls på Stora Torget under lunchtid torsdagen.

Hot mot förtroendevalda är oacceptabelt – låt oss tillsammans visa vår respekt för demokratin!

Se Falu kommuns facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en intervju med Anna Strindberg vid manifestationen.

Sidan uppdaterad 2017-10-26