Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-26

Nya beslut gällande simhallen

Nya beslut tagna i simhallsfrågan

Falu kommun ska även fortsättningsvis ha ett friluftsbad på Lugnet som möjliggör sol- och vattenbad under fri himmel, och den nya simhallen ska ägas och drivas av kommunen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Arbetet med att bygga en ny simhall för cirka 250 miljoner kronor på Lugnet går vidare.

Nu finns det också ett beslut taget på att den nya simhallen ska ägas och drivas av kommunen.

- I det beslutet var nämnden helt enig, säger nämndordförande Jonas Lennerthson (S).

Alternativa lösningar gällande utebadet

Med anledning av att det har finns diskussioner om alternativa lösningar för ett nytt bad på Lugnet, där olika former av överbyggnader på befintligt utebad diskuteras, hade Lugnet i Falun AB (Lufab) begärt att för ett förtydligande av nämndens funktionskrav gällande utebadet.

- Nämnden och fullmäktige har tidigare beslutat att man ser ett utebad som ett bad utan tak, något som gör en inbyggnad omöjlig. Nämnden beslutar att vidhålla utebadets betydelse och att det är viktigt att processen för simhallen inte stannar av, säger Jonas Lennerthson.

I den frågan var nämnden inte enig.

Oppositionen ville utreda ett billigare förslag där simhallen kostar 145 miljoner kronor att bygga, och där en flexibel överbyggnad av utebadet finns med.

Men så blev det inte.

– Jag är ganska besviken på att man inte ville utreda det förslaget, säger Åsa Nilser (L), andre vice ordförande i nämnden.

- Vi väljer att fortsätta med vårt spår, men skulle kommunfullmäktige besluta att en parallell utredning ska göras, kan man göra det. Nämndbeslutet slår inte igen några dörrar, säger Jonas Lennerthson.

Bidrag till Sågmyra och Aspeboda

Nämnden beslutade också att bifalla de ansökningar om bidrag för övriga ändamål som lämnats in:

Sågmyra SK får 92 000 kronor för inköp av en 4-hjuling som skall användas för preparering av skidspår.

Aspeboda bygdegårdsförening får 125 000 kronor till byte av taket på Aspebodagården. Samlingslokalen är frekvent använd för fritids- och kulturaktiviteter året runt.

Sidan uppdaterad 2017-10-26