Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-10-30

Kommunfullmäktige

Debatt om ny idrottshall i kommunfullmäktige

Det blir ingen ny idrottshall i Vika de närmaste åren. Oppositionen ville att möjligheten att bygga en hall skulle utredas, men majoritetens förslag om att serviceförvaltningen ska ha en fortsatt dialog med intresseföreningen i Vika var det förslag som kommunfullmäktige ställde sig bakom.

Idrottshallen på Vikaskolan är liten och trång och mäter bara 10x16 meter, 160 kvadratmeter. Krafter i Vika intresseförening driver på för att få en ny hall till stånd och lämnade därför i april 2015 in ett medborgarförslag om att det till skolstarten 2018 skulle finnas en ny idrottshall på plats.

Men det var först i torsdags som medborgarförslaget hanterades av kommunfullmäktige.

Föreslog en utredning

Under sammanträdet föreslog oppositionsrådet Mikael Rosén (M) att möjligheten att bygga en ny idrottshall i Vika skulle utredas. Ett förslag som hela oppositionen valde att ställa sig bakom.

- Vi gjorde precis samma sak när den nya idrottshallen skulle byggas i Enviken. En utredning måste göras innan vi avslår förslaget helt och hållet, säger Mikael Rosén.

Majoriteten stod fast vid att medborgarförslaget skulle avslås med hänvisning till den beslutade årsplanen för 2018-2021, där inte någon ny idrottshall i Vika finns med i planeringen, men att serviceförvaltningen ska ha en fortsatt dialog med intresseföreningen i frågan.

- Mikael Rosén försöker köpa billiga poäng eftersom hans förslag bland annat skulle innebära ett stort ideellt åtagande från intresseföreningens sida. Det behövs en dialog om detta, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Försvarade förslaget

Mikael Koij, från Vikas intresseförening, fanns på plats i Kristinehallen för att försvara medborgarförslaget.

- Det finns en ännu större problematik än det som beskrivs i medborgarförslaget, och därför vill vi inte att det avslås, säger han.

Men det hela gick till votering, som slutade med 31-29 i majoritetens favör.

I övrigt kan följande noteras för kommunfullmäktige:

  • Falu kommun kommer att föreslå Länsstyrelsen Dalarna att ett nytt valdistrikt benämnt Pilbo-Samuelsdal inrättas inför valet 2018, och att gränserna för valdistrikten Gruvriset, Karlberg och Stenslund ändras.Anledningen till att ett helt nytt valdistrikt beror på att Falun fortsätter växa och att några av de nuvarande valdistrikten blivit för stora. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000- 2 000 röstberättigade. Den senaste förändringen av valdistrikten i Falun gjordes 2008.
  • Kommunfullmäktige hade också att hantera ett medborgarförslag som kommit in, där det föreslås att en amfiteater ska byggas i östra delen av Nya Vasaparken (Korsnäsdiket). Teatern skulle bestå av en scen med bänkar på de sluttande gräsytorna. Beslutet blev att medborgarförslaget överlämnas till den kommande medborgardialogen för Vasaparken, och att det därmed ska anses vara besvarat.
Sidan uppdaterad 2017-10-30