Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-01

ordförandeklubba

Socialnämnden behöver mer pengar

Socialnämnden behöver tillskott och det redan för det här året, men även för nästa räkenskapsår. Därför har nämnden begärt tillskott från kommunfullmäktige på totalt cirka 40 miljoner kronor.

Totalt rör sig socialnämndens budget på cirka 560 miljoner kronor. Men nu måste nämnden begära ytterligare 26 miljoner för 2017 och ytterligare tillskott även för 2018. Totalt behövs cirka 40 miljoner kronor för 2017 och 2018.

Nämndens kostnader är svåra att förutse då det är svårt att planera för volymen. De kostnader som inte håller budget är kostnaderna för LSS, lagen om stöd och service, Barn- och familj, och kostnaderna för försörjningsstöd. Det innefattar även en del institutionsplaceringar.

Enligt socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S) är det oerhört svårt att planera för volymen.

- Vi har haft en bra dialog med våra tjänstemän och de gör ett bra jobb. Men behovet växer explosionsartat, säger Christina Knutsson.

Enligt Knutsson finns det inget annat val än att äska mer medel.

- Det handlar i grund och botten om vilken människosyn vi har. Vi ska ta hand om alla, Ett större Falun innebär att vi växer och blir fler, och med det kommer också mer kostnader, säger Christina Knutsson.

Knutsson anser inte att besparing kan lösa kostnaderna.

- Kostnadsökningarna motsvarar 50 personal eller att vi skulle få lägga ner 4 gruppboenden. Det går inte.

Sidan uppdaterad 2017-11-01