Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-08

Rådhuset

Efter beskedet - det händer nu

I går meddelade Dan Nygren att han avgår som kommundirektör den 31 januari 2018. Enligt Nygren är beslutet en följd av SVT Dalarnas granskning av kommunen och hans egen bedömning är att förutsättningarna för uppdraget ”har blivit väldigt svåra.”

För en tid sedan sände SVT Dalarna ett antal inslag utifrån en granskning av Falu kommun. Först handlade det om Peab-affären och om felaktiga direktupphandlingar. Därefter om ett visselblåsarärende.

Dan Nygren intervjuades om upphandlingarna, men har efter det avböjt fler SVT-intervjuer. Något han fått mycket kritik för.

– Jag har förståelse för det, men står fast vid mitt beslut. Som arbetsgivare kan vi aldrig diskutera enskilda medarbetare offentligt, vilket hade behövts för att bemöta kritiken. För mig blev detta något av ett moment 22. Dessutom har många frågor handlat om förtroendet för mig i min roll, och den typen av frågor bör andra svara på, säger kommundirektören.

Fakta ska granskas

Den politiska ledningen kommer nu att väga samman mediebilden med övriga fakta.

– Framkommer det något nytt där vi ser att en utredning bör göras, ska vi naturligtvis göra det och vid behov vidta åtgärder, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi börjar med att granska fakta om vad som framkommit, för att därefter fatta beslut om hur vi går vidare. Det har också blivit tydligt att det funnits meningsskiljaktigheter i organisationen, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Upphandlingar - det har gjorts

En viktig del i helhetsbilden är fakta kring upphandlingar: Hur fungerar det idag? Vad har gjorts sedan 2011? Vad kan vi mer göra för att det ska fungera bättre?

Kjell Nyström är ekonomichef och tillförordnad chef för ledningsförvaltningen. Han säger att det är ett ständigt pågående arbete med att hantera inköp på rätt sätt.

– Väldigt mycket har gjorts. Vi har till exempel tagit fram nya riktlinjer, anslutit oss till Upphandlingscenter, arbetat med utbildningar, satt upp en avtalsdatabas och så vidare. Men det är tydligt att det finns mer att göra i stödet till våra verksamheter. Vad och hur är något vi redan tittar på.

Verksamheten fortgår

Susanne Norberg uttalade igår sitt stöd för Dan Nygren och meddelade samtidigt att arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör startar omgående.

– Det som hänt är trist, men vi måste också sätta det i rätt perspektiv. Falu kommun är en mycket stor organisation med nära 5 000 fantastiska medarbetare. Ingenting avstannar, verksamheten fortgår ändå, säger Susanne Norberg.

Också Joakim Storck är mån om att alla kommuninvånare ska känna sig lugna med att ledningen hanterar den uppkomna situationen.

– Så här är det ibland. Det har stormat ett tag och kommer kanske att göra det ett tag framåt också. Det viktiga är att vi var och en fokuserar på våra uppdrag och att gör vårt bästa för Faluborna, slutar Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2017-11-08