Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-16

Susanne Norberg

Extern utredning genomförs

Majoriteten i Falun har bestämt att genomföra en extern utredning om turerna kring visselblåsarärendet, som nyligen uppmärksammats i media.

Första steg blir att förhandlingsutskottet kommer att träffa kommunrevisionen och den externa revisionsbyrån KPMG i ett första möte.

- Vi vill lyfta upp fakta och få en helhetsbild, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Kommunrevisionen kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen består av valda lekmannarevisorer som till sin hjälp har sakkunniga. Det betyder att de i sin tur anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Majoritetspartierna i Falun, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, har under de senaste veckorna diskuterat möjligheten till en extern utredning för att bringa klarhet i frågorna som dykt upp den senaste tiden, nu är det alltså bestämt att det blir en extern utredning. Flera av oppositionspartierna har också lyft frågan om en extern utredning.

- Kommer det fram någon ting i utredningen så måste vi i kommunstyrelsen sedan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas, säger Susanne Norberg.

Sidan uppdaterad 2017-11-21