Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-23

Budgeten klar

Slutförslaget till budget klubbades igenom

Majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet - fick vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen igenom sitt slutförslag till budget för 2018-2020. Förstärkningar och prioriteringar är i första hand riktade till barn och unga.

Vid torsdagens kommunfullmäktige var det dags att besluta kring diverse föreslagna resursförstärkningar och omprioriteringar utifrån den fastlagda budgeten i juni.

Det budgeterade resultatetet för 2018 är 70 miljoner kronor och en reserv finns för oförutsedda händelser på 29 miljoner kronor.

- Med bra ekonomiska resultat de senaste åren, så har kommunens handlingsutrymme ökat, men resurserna är fortsatt begränsade. De förstärkningar majoriteten gör 2018 är även fortsättningsvis fokuserade till barn och unga, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Majoritetspartierna anslog redan i våras ytterligare 27,5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för uppskattade volymökningar 2018, samt 3,5 miljoner till ökad hyra när ventilationen förbättras i skollokaler.

Skolan får ännu mera pengar

Nu får barn- och utbildningsnämnden ytterligare tillskott för 2019 (28,2 miljoner kronor) och 2020 (62,2 miljoner kronor).

Även omvårdnadsnämnden får ett ytterligare ekonomiskt tillskott: 2019 (15,9 miljoner kronor) och 2020 (22,1 miljoner kronor).

- Falun växer, det är inte längre bara en vision utan verklighet. Det gör att behoven växer och det måste vi möta upp på ett bra sätt. Vi fortsätter att satsa på skolan som en del i detta, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Kollektivtrafikens budgetanslag ökades i förra budgetbeslutetet för att möta upp det ökade kostnadsläget.

I och med höstens beslut genomförs en skatteväxling där kommunalskatten sänks med 47 öre och landstingsskatten höjs med lika mycket, när Landstinget Dalarna får hela ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken.

Kommunen behåller ansvaret och budgeten för skolskjutsar.

Satsningar på Fontänhus

Andra nyheter i höstbudgeten inför 2018 är resurstillskott för att kunna intensifiera arbetet med individer som lider av psykisk ohälsa eller av andra skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

- Vi satsar 1 miljon kronor på ett så kallad Fontänhus som ger rehabilitering och avlastar andra verksamheter. Falu kommun kommer också att delta i den kommande tillnyktringsenheten i länet, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

När det gäller investeringsnivån kommer den att vara fortsatt hög några år framöver.

- Fokus för majoriteten är välfärd, och en bra välfärd måste få kosta. Vi investerar bland annat i ny Södra skolan och fortsätter att göra ventilation och energieffektiviseringar i andra skolor, säger Susanne Norberg.

Samtliga oppositionspartier hade lämnat in egna budgetförslag. Några skiljde sig stort från majoritetens förslag – några betydligt mindre.

Men det var till slut majoritetens förslag till budget som klubbades igenom.

Sidan uppdaterad 2017-11-23