Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-27

Kommunen vill att idrottshallarna ska användas mera

Nu ska användandet av idrottshallarna öka

Nu ska användandet av de kommunala idrottsanläggningarna öka. Det ska bland annat ske genom en marknadsinsats riktad mot föreningslivet.

- Nämnden har konstaterat att det finns utrymme i flera av våra anläggningar för fler grupper och föreningar. Vi har därför tagit ett inriktningsbeslut om hur vi arbetar med att på ett effektivt sätt använda våra idrottsanläggningar. Beslutet innebär bland annat att vi ger förvaltningen i uppdrag att öka användandet i våra befintliga idrottshallar genom att marknadsföra användandet av outnyttjade utrymmen gentemot föreningslivet, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I mars i år gav nämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en lokalförsörjningsplan för idrotts- och kulturanläggningar, ett arbete som ska ske i samverkan med Borlänge kommun.

Lediga tider finns i sporthallarna

I dag är kommunens sporthallar och gymnastiksalar till största delen fullbelagda mellan klockan 18.00-20.00, men det finns lediga tider före och efter dessa tider.

Att tillgodose behovet av tider för föreningarnas verksamheter mellan 18-20 skulle innebära att nya sporthallar eller idrottsanläggningar måste byggas. Genom att förändra föreningarnas verksamheter och utöka samarbetet mellan olika föreningar skulle användandet av sporthallarna kunna effektiviseras så att ytterligare verksamheter kan inrymmas i befintliga lokaler.

- Vi har några gymnastiksalar som i dag står nästan helt tomma kvällstid. Vissa verksamheter skulle därför kunna flytta till dessa lokaler. Nämnden ser det också som viktigt att barn och unga prioriteras för träningstider på lämpliga tider, 17-20, och att träningen kan ske nära hemmet, säger Jonas Lennerthson.

Resurser till anläggningar omfördelas

Nämnden har också beslutat att omfördela resurser till anläggningar för spontanidrott och vardagsmotion.

För att tillgodose idrottsrörelsens ökade krav och förväntningar på anläggningar måste kvaliteten öka på flertalet anläggningar. Det ska ske genom att fokus läggs på färre antal anläggningar.

- Vi ser också att ett mer utbyggt samarbete med Borlänge när det gäller samnyttjande av anläggningar är en framgångsfaktor. Samarbetet kan gälla boknings- och avgiftssystem samt samordning av anläggningar där respektive kommun ser det svårt att klara det ekonomiskt, säger Jonas Lennerthson.

Ekonomiskt bidrag till fyra föreningar

Nämnden beslutade också att omdisponera kvarvarande medel för bidragspotten övriga ändamål. Fyra klubbar får därmed ett ekonomsikt bidrag till olika ändamål.

Korsnäs IF Skidklubb får 100 000 kronor till sin snökanonanläggning.

Envikens IF får 100 000 kronor till sin aktivitetsyta.

Falu kanotklubb ska få ett årligt (2017-2019) driftbidrag på 100 000 kronor. Föreningen har påbörjat arbetet med vildvattenparken och har stort behov av att 2018-års medel utbetalas redan nu. Nämnden ställde sig bakom det önskemålet.

Falu segelsällskap får 100 000 kronor, pengar som ska användas till anslutning av vatten och avlopp. Föreningen har nämligen fått möjlighet att ansluta sin klubbstuga vid Hälsinggårdsbryggan till det kommunala VA-nätet.

Sidan uppdaterad 2017-11-27