Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-12-06

Torget

Kommunstyrelsen: Beslut om extern utredning

En extern utredning ska göras av händelserna kring visselblåsarärendet, som uppmärksammats i media, och de chefsuppsägningar som gjordes i augusti. Kommunstyrelsen fattade det formella beslutet vid sammanträdet i tisdags.

Majoriteten (S+C+MP) bestämde redan för ett par veckor sedan att en extern utredning skulle göras av turerna kring det uppmärksammade visselblåsarärendet.

Vid tisdagens sammanträde tog kommunstyrelsen det formella beslutet att genomföra en utredning med externa utredare, och att kostnaderna för detta ska belasta ledningsförvaltningen.

- Jag ser väldigt positivt på att göra en extern utredning, där all fakta lyfts upp, och där vi kan bringa klarhet i de olika frågor som dykt upp de senaste månaderna. Kommunstyrelsen var helt enig i sitt beslut, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Starttid inte klar

När utredningen kommer att kunna starta och vara klar går inte att säga något om i nuläget.

Först ska en upphandling göras kring utredarbiten. Kravet på utredarna är att de ska ha juridisk kompetens, inom civilrätt och arbetsrätt, samt erfarenhet från liknande utredningar under de tre senaste åren.

- Upphandlingen görs av vårt upphandlingscenter. Innan upphandlingen är klar, kan inte heller några tidsramar för själva utredningen sättas upp, säger Susanne Norberg.

I utredarnas uppdrag kommer flera olika bitar att finnas med:

  • Dokumentera i tidsordning händelser, möten, e-post, tv-inslag, samtal, uppsägningar. Det vill säga hela händelseförloppet från våren 2017, både när det gäller det aktuella visselblåsarärendet och i samband med tre chefers uppsägningar i augusti månad.
  • Föreligger det något i dokumentationen som kan föranleda straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder?
  • Intervjuer med anställda och politiker som direkt berörs och vid behov övriga personer.
  • Sammanställa en rapport där även rekommendationer om framtida åtgärder presenteras.
  • Mediagranskning. Finns det något tv-inslag eller artiklar, publicerat på nätet eller i tidningar, som kan föranleda anmälan till Granskningsnämnden eller liknande.
Sidan uppdaterad 2017-12-06