Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-12-15

landsbygdsprogram

Nu har Falun fått ett nytt landsbygdsprogram

Det är inte ofta som ett beslut i kommunfullmäktige möts av jubel och applåder. Men det var precis vad som hände när det nya landsbygdsprogrammet klubbades igenom.

- Det känns otroligt kul, spännande och utmanande att politiken stod så enade kring landsbygdsprogrammet. Som många sa är det här ett löfte om att vi ska behandla landsbygden annorlunda. Vi ska ta tillvara den lokala kunskap som finns i form av dialoger och vi ska se till att de lokala perspektiven spelar roll inför beslut, säger landsbygdsutvecklaren Hanne Stenback och fortsätter:

- Den största utmaningen nu ligger i att förankra detta internt och verkligen få det att fungera, så att landsbygdsprogrammet inte hamnar i en byrålåda och samlar damm.

Sedan hösten 2016 har arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram för Falu kommun pågått.

Inleddes med dialogmöten

Arbetet inleddes med dialogmöten i kommunens sju olika kommundelar och har sedan bearbetats i landsbygdsrådet, kommunstyrelsens utvecklingsutskott och internt bland tjänstemän.

Det nya landsbygdsprogrammet innehåller kommunens viljeriktningar till år 2030 och har mycket fokus på det interna arbetet och pekar framförallt på att kommunen bör arbeta med dialog och kommunikation med landsbygden.

Kommunen ska också arbeta för att det lokala perspektivet stärks inför beslut som påverkar de olika landsbygderna.

- En tredjedel av kommunens befolkning bor på landsbygden, som därför är otroligt viktig, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Det nya landsbygdsprogrammet, som har arbetats fram av Hanne Stenback, Falu kommuns landsbygdsutvecklare samt landsbygdsrådet under ledning av Mats Dahlström (C), innehåller sex fokusområden med viljeinriktningar till år 2030.

Sex fokusområden

Här kommer ett kortare utdrag om respektive område:

  • Ökad kommunikation och dialog med hela Falu kommun. Inför förslag till beslut bör politiker och tjänstemän ställa sig frågan ”Hur påverkas invånarna i den här landsbygden?” samt föra dialog med invånarna. Kommunen ska arbeta för att de lokala perspektiven stärks, och att medborgarna upplever att det är lättare att få dialog med kommunen som organisation.
  • Kommunal service och närvaro. Den centrala organisationen som har utgångspunkt i Falu tätort ska på ett tydligare sätt synas på landsbygden, det kan vara i form av verksamhetsmöten/utbildningsdagar eller liknande som läggs i olika kommundelar. Oavsett var man bosätter sig i Falu kommun ska det finnas tillgång till likvärdig barnomsorg och grundskola. Den kommunala organisationen ska samspela med lokala initiativ för att säkerställa lokal service.
  • Samverkan med lokala föreningar. Kommunen ser det som viktigt att samverka med de lokala föreningarna, som har kännedom om kommundelen och bäst kunskap om hur orten utvecklas. Kommunens tjänstemän och nämnder ska ha vetskap och kunskap om intresseföreningarna. Invånarnas delaktighet i underlag till beslut ska öka.
  • Möjliggöra för bostadsbyggande samt inflyttning. Falu kommun ska arbeta för att ge fler möjlighet att bosätta sig på landsbygden. Samhällsplanering som underlättar för byggnation och en tydlig plan över var kommunen vill att det ska byggas på landsbygden är viktiga förutsättningar för detta. Hela kommunen ska växa och befolkningen ska öka i alla kommundelar. Minst två flerbostadshusbyggen ska starta utanför Falu tätort under perioden 2018-2021.
  • Infrastruktur och kommunikationer.En förutsättning för att bo och verka på landsbygden är att det finns fungerande kommunikationer. Vägar och kollektivtrafik för det fysiska resandet men också bredband och mobiltelefontäckning för social kommunikation. Möjligheten att åka kollektivt och nyttja samåkningsmöjligheter ska öka. År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll ha tillgång till bredband.
  • Näringslivet i Falu kommun.Arbetstillfällen, tillväxt och lokal utveckling bygger i stor del på våra lokala företag och hur de utvecklas. För att kunna bo och verka i hela kommunen måste företag finnas överallt. Kommunen ska verka för upphandling som möjliggör för lokala producenter/leverantörer att leverera efterfrågad vara/tjänst.
Sidan uppdaterad 2017-12-15