Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-12-22

fotboll

Det lokala aktivitetsstödet sänks 2018

Falu kommun väljer att sänka det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar – från dagens 37 kronor till 32 kronor per deltagartillfälle. De omfördelade medlen ska under 2018 istället användas till att stötta Skolidrottsföreningars verksamhet.

- Vi ser det som att öka kontaktytorna mellan barn och ungdomar och idrottsverksamhet. Fler ska få chansen att testa olika idrottsgrenar inom Skol IF. För oss är det också en fråga om att uppfylla målen i folkhälsoprogrammet genom att göra idrotten tillgängligare för nya grupper och individer. Vi går från ett rättvist system till ett mer jämställt, vilket jag tror är bra, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Genom att omfördela resurser inom befintlig budgetram för föreningsbidrag skapas medel för att stötta utveckling av Skol IF på Faluns skolor. Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och Dalarnas idrottsförbund.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsoprogrammet som säger att kommunens fokus ska vara att utjämna skillnader i folkhälsa genom att ge mer stöd till dem som har störst behov. Störst effekt fås, både på kort och lång sikt, om satsningen görs på barn och ungdomar och deras rörelsevanor.

20 procent fysiskt inaktiva

I dagsläget är cirka 20 procent av barnen i Falun fysiskt inaktiva i sin vardag.

Nämnden menar därför att den aktör och föreningsorganisation som har störst möjlighet att nå dessa barn är Skol IF-föreningarna.

I dag finns det 13 Skol IF-föreningar i kommunen, och de skolor som inte har någon skolidrottsförening i dag kommer att ges ett startbidrag.

En sänkning av det lokala aktivitetsstödet kommer att påverka idrottsföreningarnas ekonomi på olika sätt.

Diskussioner med berörda föreningar kommer därför att genomföras.

Sidan uppdaterad 2017-12-22