Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-02

Den officiella anslagstavlan för kommunen blir nu digital

Den officiella anslagstavlan blir nu digital

Nu blir Falu kommuns officiella anslagstavla digital. Allt enligt den nya kommunallagen som började gälla vid årsskiftet.

Kommunens officiella anslagstavla har tidigare funnits i entrén till Rådhuset, Stora torget, men kommer nu att försvinna.

Den ersätts i stället av en digital anslagstavla som alla kommuner, landsting och regioner måste kunna erbjuda på sin webbplats från och med den 1 januari 2018. Allt enligt den nya kommunallagen.

På den digitala anslagstavlan kommer finnas plats för protokollsanslag, kungörelser, tillkännagivanden och annat samt även kallelser för fullmäktige och sammanträdestider för alla nämnder. Länkar till alla nämnders handlingar och protokoll kommer också att finnas där.

Falu kommuns digitala anslagstavla hittar du på webbplatsens – falun.se – startsida.

Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla i kommunhusets entré. Det som anslagits på den fysiska anslagstavlan flyttas över till den webbaserade anslagstavlan och finnas kvar där tills överklagandetiden gått ut.

Enligt den nya kommunallagen behöver inte heller fullmäktiges sammanträden annonseras i en ortstidning.

Den officiella och digitala anslagstavlan

Sidan uppdaterad 2018-01-02