Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-25

Mycket snö i Falun ställer till det

Ansvarig nämnd diskuterade snö och halka

Den tuffa vintern ställer till det med snöiga och halkiga gator i Falun. Vinterväghållningen har också varit ifrågasatt av många Falubor.

Med anledning av detta hade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vinterväghållningen uppe till diskussion vid sitt sammanträde i onsdags – som ett informationsärende.

- Ledamöterna i nämnden är inte nöjda med hur situationen ser ut i dag. Det har varit mycket halt och snö på våra gator. Vi ser att mer åtgärder behöver sättas in, men är också medvetna om att detta är en kostnadsfråga, säger nämndordförande Kenneth Wåhlberg (S).

Ansvariga tjänstemän fanns på plats för att bland annat informera om läget, vad det nuvarande avtalet med entreprenören egentligen säger, och vilken kontroll som görs för att avtalet uppfylls.

- Vi fick en bra information och det förs nu en dialog mellan entreprenören och kommunen om vad som måste bli bättre, vad som egentligen ryms inom avtalet, säger Kenneth Wåhlberg,

Kan det bli aktuellt att lägga mer pengar på vinterväghållningen kommande år?

- Det är i alla fall något vi måste se över. Är det kommunens intentioner att det ska snöröjas tidigare än vad fallet är i dag, då kommer det att kosta mera. Avtalet med den nuvarande entreprenören är på två år och går ut i vår. Ska vi förlänga det eller göra en ny upphandling? Det är något som tjänstemännen ska kika närmare på och sedan återkomma till oss om, säger Kenneth Wåhlberg.

Viltvårdsplan klar i höst

Falu kommun saknar fortfarande en viltvårdsplan, något som också stött på kritik. Inte minst från jägarhåll.

- Men till hösten ska den vara klar. Ett ordentligt arbete görs, men det här är inte enbart en fråga om jakt ska bedrivas på kommunens mark eller inte. Frågan är betydligt bredare så, säger Kenneth Wåhlberg.

Detaljplan för område vid Faluån mot antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände även detaljplan för område vid Faluån. Nästa steg blir att detaljplanen går upp för antagande i kommunfullmäktige.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förändringar i den offentliga miljön utmed ett område runt Faluån, mellan Klabbron och Falubron längs Falugatan. Planen medger möjlighet att placera mindre kiosker med mera i gatutrymmet utmed Östra Hamngatan och Falugatan samt att lägga bryggor utmed Faluåns kajer och mindre serveringar på åns vatten.

Detaljplanen gör det också möjligt att utöka byggnaden på fastighet Holmen 8 (Gamla Domusvaruhuset).

Sidan uppdaterad 2018-01-25