Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-25

Gopa

Sök medel från socialnämndens fonder

Föreningar eller enskilda personer i Falu kommun kan ansöka om medel ur socialnämndens fonder. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 mars.

Bidrag ur fonderna kan ges till enskilda personer, samt till föreningar och organisationer.

Fonderna är avsedda för sociala ändamål d.v.s. sjuka, funktionsnedsatta, barn och äldre som av något skäl anser sig i behov av extra bidrag. Bidrag kan ej utgå till studerande. Bidrag ur fonder kan även utgå till enskilda personer i Falu kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp av tillfällig karaktär. 

För föreningar och organisationer som ansöker ska syftet vara ett socialt ändamål, som inte är riktat mot äldre personer. Ansökningar avseende föreningar med målgruppen äldre sker separat och handläggs av omvårdnadsförvaltningen. Kontakta omvårdnadsförvaltningen för vidare information.

Ansökan ur fonderna skall inkomma till förvaltningen senast den 31 mars 2018.

Ansökningsblanketter finns att hämta i Socialförvaltningens reception, Stora Torget eller www.falun.se/soc

Läs mer om ansökan stipendier och fonder här.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-01-25