Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-31

Satsning på besöksnäringen

Kommunstyrelsen: Besöksnäringen i fokus

Nu ska Falu kommun ta fram en besöksnäringsstrategi och det blir näringslivsavdelningen som får i uppdrag att ta fram en sådan. Kommunstyrelsen beslutade att satsa 450 000 kronor på projektet.

Besöksnäringen är en bred näring som innefattar många olika branscher så som hotell, restauranger, affärer, evenemang, sevärdheter och mycket mera. Dalarna är förövrigt Sveriges tredje största besöksnäringslän.

- Vi har sett att det inom besöksnäringen finns en stor möjlighet att skapa tillväxt och höja attraktionskraften ytterligare för vår kommun. I Falun finns det många starka varumärken att föra fram. Jag tänker i första hand på Världsarvet Falun, Lugnet, Gruvan, Runn, Bjursås skicenter, Carl Larsson-gården, men det finns förstås fler, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

För att kunna utveckla kommunens arbete med att använda alla dessa möjligheter, för att skapa tillväxt och attraktionskraft, ska nu en besöksnäringsstrategi tas fram. Den ska i sin tur ge en värdefull vägledning för kommunens fortsatta arbete inom området.

- Satsningen ligger rätt i tiden och tidigare har det inte funnits ett tydligt arbete som lokalt för Falun pekat ut utvecklingsmöjligheter på det här sättet vi tänkt oss. Men givetvis kommer vi även att förhålla oss till den strategi som Visit Dalarna tar fram på regional nivå, säger Susanne Norberg.

Enligt planeringen ska en färdig besöksnäringsstrategi återrapporteras under det första kvartalet 2019.

Kommunen köper mer mark på Myran

Falu kommun kommer att begära hos staten, genom Fortifikationsverket, att få förvärva ett område på den nordvästra delen av Myran. Området angränsar till Högskolan Dalarna.

I antagen detaljplan medges bostäder och verksamheter i det aktuella området.

Kommunledningen har tidigare framfört ett önskemål om att Falu kommun ska kunna påverka användningen av området i kommande stadsdelsutveckling.

Genom att förvärva marken kan kommunen säkerställa högskolans utvecklingsmöjligheter.

- Det handlar också om Lugnets totala utveckling, säger Susanne Norberg (S).

Fortifikationsverket planerar att annonsera ut marken inom planområdet under våren 2018. Det slutliga köpekontraktet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Utbildning av syn- och hörselinstruktörer

Kommunstyrelsen hade att hantera ett medborgarförslag, som handlade om att inrätta en syn/hörselinstruktörstjänst på heltid i kommunen.

- Medborgarförslag är viktiga och här lyftes en viktig och bred tillgänglighetsfråga. Det är många som har en syn- eller hörselnedsättning och då är det viktigt att vi får till en bra översyn av de tillgänglighetsanpassningar som kan göras i kommunen, säger Susanne Norberg.

KS beslutade att se över samordning och ansvarsfördelning rörande tillgänglighetsfrågorna och hjälpmedel till funktionshindrade i den kommunala verksamheten. Befintlig tjänst som handikappkonsulent ska tydligare än i dag vara en naturlig deltagare i planeringen av nya lokaler eller ombyggnationen av lokaler inom kommunen.

- I denna översyn ska även omfattningen och inom vilka förvaltningar syn- och hörselinstruktörer bör utbildas ingå. Vi tar också höjd för i kommande budgetarbete att utbilda syn- och hörselinstruktörer bland den befintliga personalen. Inbstruktörerna ska inneha en roll både inåt i organisationen liksom en roll gentemot medborgarna, säger Susanne Norberg.

Pengar till Lumsheden

Lumshedens bygdegårdsförening har sökt EU-medel för ett nytt värmesystem i den gamla skolbyggnaden i byn, som i dag inhyser pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet samt fungerar som förenings- och möteslokal. Bygdegårdsföreningen ska dessutom tillgänglighetsanpassa bystugan Åsgården med en handikapptoalett.

Den totala projektkostnaden uppgår till 567 925 kronor, och Falu kommun kommer att medfinansiera EU-projektet med 22,5 procent som är 127 783 kronor.

- I Lumsheden finns ett starkt engagemang och det känns rätt att stödja byn på det här sättet. Att investeringen från kommunens håll växlas upp ordentligt via EU-pengar ser vi som positivt, säger Susanne Norberg.

Sidan uppdaterad 2018-01-31