Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-02-05

Socialnämnden

Socialnämnden: Vill se förbättringar innan avtal förlängs

Juni Care AB är kommunens alternativ till personlig assistans. Vid avtalsuppföljningen som genomfördes förra året med socialförvaltningen upptäcktes ett flertal brister. Flera förbättringsåtgärder har nu genomförts och planerats.

Bristerna som upptäckts gäller främst personalhantering, dokumentation och uppföljning.

Det som behöver följas upp är den sociala dokumentationen och genomförandeplaner. Arbetsmiljöarbetet gällande struktur, kontinuitet och uppföljning, samt planering och verkställande av nödvändig personalrekrytering och utbildningsinsatser.

- Rapporten har godkänts. Förvaltningen har nu fått uppdrag att redovisa till oss i april att förbättringsåtgärderna genomförts. Efter den rapporten ska nämnden ta beslut om vi ska förlänga avtalet ytterligare ett år, säger Christina Knutsson (S), ordförande socialnämnden.

Juni Care är ett assistansbolag med säte i Umeå. Avtal med Falu kommun ingicks 2015.

Beslut om ensamkommande dröjer

Vid socialnämndens senaste möte fanns också ett ärende där ”Antagande av riktlinjer för hantering av ensamkommande barn som skrivs upp i ålder”. Det ärendet har återremitterats för vidare utredning till kommunstyrelsen.

- Vi har bett kommunstyrelsen titta över det här ärendet utifrån det beslut som togs i höstas om att alla ska få stanna. Innan vi vet hur Falun ska agera som kommun kan socialnämnden inte gå vidare med beslut om riktlinjer, säger Christina Knutsson.

Sidan uppdaterad 2018-02-05