Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-02-09

Medborgarförslag presenteras tidigare

Nyordning för medborgarförslag

Nu har de personer som lämnar in ett medborgarförslag chansen att under tre minuter berätta om sitt förslag, när det lämnas över till kommunfullmäktige för vidare hantering.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen fanns inte mindre än sju medborgarförslag att hantera.

Och det var också första gången som förslagsställarna gavs möjlighet att prata om sitt förslag inför kommunfullmäktige vid själva överlämningen.

Tidigare har förslagsställaren bara kommit till tals när medborgarförslaget varit uppe för beslut.

- Det här känns som ett betydligt mer värdigt sätt att ta emot ett medborgarförslag. Tidigare har det tagit upp till ett år innan förslagsställaren kommit till tals. Nu sker det direkt. Många andra kommuner har redan den här ordningen, säger Anna Strindberg (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Fyra förslagsställare fanns på plats

Vid sammanträdet fanns fyra förslagsställare på plats för att göra sin röst hörd:

  • Karin Alexandersson föreslår att en eller flera kreativa lekplatser för barn utvecklas i kommunen, förslagsvis genom att bygga på redan etablerade platser men med möjlighet till fler aktiviteter än som nu finns. Det hela ska ske i dialog med barn med tanke på att tidigt förmedla grundläggande demokratiska värderingar.
  • Mia Bucht vill se en förbättring och utveckling av befintlig uteplats på Lugnet. Vid dammen finns ett skärmskydd och grillplats som ofta besöks ofta av barnfamiljer och förskolegrupper året runt. Men på höst, vinter och vår är skärmskyddets placering inte det bästa eftersom nordanvinden drar rakt in och solen kommer inte åt att värma. Om man vrider skärmskyddet och flyttar det några meter kommer vintersolen åt mycket bättre. l den lilla skogsremsan finns en gammal trädkoja som grannpojkar byggde för 20 år sedan. Den är nu inte en så bra lekplats för de yngre barnen. Man kan med enkla medel och inte alltför kostsamt göra en hinderbana istället för de yngsta.
  • Kjell Gustafsson vill se att en förvaringsbyggnad för cyklar byggs vid Resecentrum. Med den nya bilden i samhället då flera ska cykla, och att det handlar om dyra cyklar samt elcyklar, så kommer det att fordras säker förvaring då man parkerar cyklarna i framtiden. Det ska även kunna gå att ladda cyklarna vid förvaringen. Det var under en vistelse i München som idén föddes.
  • Lennart Eriksson vill att Falu kommun engagerar sig med att få Trafikverket att påskynda och tidigarelägga ett byggande av en cirkulationsplats vid korsningen E16/Norra Järnvägsgatan. Korsningen är sedan tidigare olycksdrabbad.

Samtliga förslag skickades vidare till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Sidan uppdaterad 2018-02-09