Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-03-08

Publik som viftar med svenska flaggor under VM 2015

Eventuell VM-ansökan upp till diskussion

Falun kan komma att kandidera för att få skid-VM år 2025. En eventuell ny VM-ansökan från Faluhåll ska upp till diskussion, när kommunstyrelsens utvecklingsutskott sammanträder i nästa vecka.

– En ny VM-ansökan ska ses som ett sätt att tillvarata de investeringar som gjordes inför skid-VM 2015. Men vi vill även tillvarata erfarenheter och kompetens från detta mästerskap, säger Kjell Nyström, tillförordnad kommundirektör.

Det är kommundirektören som tagit fram tjänsteskrivelsen, som först ledningsutskottet och sedan kommunstyrelsen kommer att hantera vid sina kommande sammanträden.

I sin tjänsteskrivelse konstaterar Kjell Nyström att mot bakgrund av de rapporter och utredningar som gjorts före och efter skid-VM 2015, finns det i nuläget inte några behov av göra ytterligare sådana.

– Vad som däremot bör beaktas inför en eventuell ny VM-ansökan är en ökad tydlighet och transparens både inom Falu kommuns organisation och i dialog med våra invånare och andra intressenter. En tydlig redovisning av tidsplan och budget med bedömning av interna och externa resurser ska därför göras vid kontinuerliga avrapporteringstillfällen, säger Kjell Nyström och fortsätter:

– Det ska även framgå hur ett eventuellt VM berör kommunens ordinarie verksamhet med målet att det ska ha så lite påverkan som möjligt. Utifrån Faluns vision bör hållbarhet vara det främsta ledordet vid planering och genomförande av ett skid-VM. Några större investeringar för genomförandet av ett nytt VM ska inte behöva göras i själva skidanläggningen (skidstadion/backstadion).

Förslag till beslut som kommundirektören för fram i sin tjänsteskrivelse:

”Uppdra till kommundirektören att initiera en arbetsgrupp för att förbereda en kampanj och ansökningsförfarande i dialog med lämpliga samarbetspartners, med målsättning att ansöka tidigast 2019 med genomförande tidigast 2025.”

Sidan uppdaterad 2018-03-08