Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-03-09

Arkitektskiss på hur en utbyggnad av gamla Domushuset skulle kunna se ut. Stora glaspartier ner mot Faluån.

Illustration hur "Domushuset" skulle kunna byggas till ner mot ån. Detaljplanen möjliggör tillbyggnad men det är fastighetsägarens som i så fall bygger. Illustration Archus arkitekter.

Fullmäktige antog detaljplan för Årummet

Efter en del diskussion om risker med höga vattenflöden i Faluån, så antog kommunfullmäktige den 8 mars detaljplanen för Årummet. Fullmäktige röstade också för ett samarbete om tillnyktringsverksamhet och tog sig an två medborgarförslag.

Årummet är ett område område runt Faluån, mellan Klabbron och Falubron och
längs Falugatan. Efter många bra förslag från Faluborna, samråd och utställningar så är detaljplanen nu antagen.

Planen ger nu exempelvis möjlighet att placera mindre kiosker med mera utmed Östra Hamngatan och Falugatan, samt att lägga bryggor vid Faluåns kajer och mindre serveringar på åns vatten. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ut gamla "Domushuset", Holmen 8 (bilden ovan) ner mot ån, om fastighetsägaren väljer det. Detaljplanen omfattar också en del av Myntgatan samt delar av gångvägen från Myntgatan mot Vattubron.

Politikerna i fullmäktige diskuterade om översvämningar i Faluån tydligare borde finnas med i detaljplanen, som sedan röstades igenom utan förändringar.

Tillnyktringsverksamhet

I maj 2014 tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna i Dalarna och polisen. Målet med överenskommelsen var att gemensamt utveckla lösningar så att personer som omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer), ska få bättre omvårdnad och framförallt att dödsfall förhindras.

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget: Att Falun får fyra tillnyktringsplatser till en beräknad kostnad av 333-tusen kronor för år 2018 (nio månader) och 733-tusen kronor per år, 2019 och framåt (inklusive uppstartsbidrag). Pengar som redan fördelats till socialnämnden.

Medborgarförslag

Med under fullmäktiges sammmanträde var också tre personer som lämnat in medborgarförslag. Två personer ville att fullmäktige skulle se över möjligheterna att erbjuda välgörenhetsorganisationen Kompis Falun Klädlagret, en lokal.

Det fanns också ett medborgarförslag att låta pensionärer åka gratis buss inom Falu kommun.

Bägge förslagen skickades vidare till kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterad 2018-03-09