Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-04-13

Jan Fors och Veronica Zetterberg

Moderaterna Jan Fors och Veronica Zetterberg blir nya oppositionsråd.

De blir nya oppositionsråd i Falu kommun

Nu är det klart att det blir Jan Fors (M) och Veronica Zetterberg (M), som kommer att dela på uppdraget som oppositionsråd i Falu kommun fram till valet i höst. Det formella beslutet togs av kommunfullmäktige vid torsdagens sammanträde.

För en tid sedan meddelade partikamraten Mikael Rosén att han lämnar flera av sina uppdrag inom politiken, däribland rollen som oppositionsråd.

Sedan dess har Moderaterna i Falun arbetat med att hitta en ny lösning.

Och valet föll på att ha ett delat ledarskap i rollen som oppositionsråd, vilket betyder att Jan Fors och Veronica Zetterberg delar på uppdraget fram till valet. De tillträder uppdraget den 25 april.

Så här säger Moderaterna själva om sina nya oppositionsråd:

”Jan Fors har mångårig erfarenhet som förvaltningschef i kommunen och är väl insatt i de kommunalpolitiska frågorna och partiets prioriteringar. Han är aktiv i partiets fullmäktigegrupp och är ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Han deltog i Moderaternas budgetarbete inför 2018.”

”Veronica Zetterberg är också aktiv i partiets fullmäktigegrupp och hamnade på första plats vid partiets nomineringsstämma tidigare i våras. Hon är även aktiv i moderaternas kvinnoförbund på läns- och riksnivå.”

Fors blir gruppledare

Jan Fors kommer att ta uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i ledningsutskottet, tillika som Moderaternas gruppledare.

Veronica Zetterberg kommer att ta uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i utvecklingsutskottet.

Jan Fors har vidare meddelat att hans engagemang är en tidsbegränsad lösning fram till det nya fullmäktige tillträder, och för att möjliggöra en kunskapsöverföring inom partiet.

Efter valet kommer som brukligt den då nyvalda fullmäktigegruppen att inom sig bemanna de uppdrag som valresultatet möjliggör.

Sidan uppdaterad 2018-04-17