Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-16

Tryghhetsvandring - för ett tryggare Falun

Här har ni hela gänget som deltog i årets första trygghetsvandring i centrala Falun

Årets första trygghetsvandring genomförd

Trygghet är viktigt. En del i det arbetet är att Falu kommun arrangerar tre trygghetsvandringar om året, två i centrala Falun, som Centrala stadsrum samordnar, och en på annan plats i kommunen.

- Vi har använt oss av samma upplägg i många år nu. Det är flera olika saker vi tittar på i den miljö vi rör oss i under vandringarna, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg, brottsförebyggande samordnare.

Trygghetsvandringar är en metod för att få med olika parter - som kommunala förvaltningar, fastighetsägare, privata aktörer, föreningar, polisen, räddningstjänsten - att tillsammans komma fram till hur ett område kan bli både tryggare och mera trivsamt.

Årets första vandring

På tisdagskvällen arrangerades årets första trygghetsvandring, och den här gången låg huvudfokus på stadskärna, från Resecentrum upp till Gustavs torg och Myntgatan där det stora nöjespalatset ligger.

- Det handlade alltså om ett stort område och vi som var med delades därför upp i olika grupper. Vi har nu också ungdomsstödjarna med oss, för att få en närmare bild av var ungdomarna främst håller till i centrum, säger Ulrika Gustafsson Lindberg.

Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati.

Trygghetsvandringen går på platser och stråk där invånarna oftast rör sig. Hur ser miljön ut? Är belysningen tillräcklig? Måste sly och annan växtlighet röjas bort?

- Vi tittar på vilka olika åtgärder som kan bli aktuella. Men ser också över vad som har gjorts och inte gjorts sedan tidigare vandringar. Efter varje trygghetsvandring tas en åtgärdsplan fram. Vi vandringarna i centrum är det Centrala Stadsrum som svarar för sammanställningen som sedan lyfts i Faluns brottsförebyggande råd, säger Ulrika Gustafsson Lindberg.

Hur är trygghetsläget i centrala Falun?

- Falun är generellt en trygg stad med förhållandevis låg brottslighet. Mycket bra har gjorts för att öka trivsel och trygghet. En viktig del för upplevd trygghet på en plats kan ju t ex vara att många människor finns på platsen på olika tider av dygnet.

- Mer belysning behövs på flera platser. Den stora utmaningen finns i området kring parkeringshuset och Åhléns. Där behöver flera insatser göras, och fastighetsägaren Diös planerar att göra ett helhetsgrepp, vilket vi ser oerhört positivt på, slutar Ulrika Gustafsson Lindberg.

Sidan uppdaterad 2018-05-16