Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skidåkare i massor åker inför publik som viftar med svenska flaggor

Från skid-VM 2015

Fullmäktige sa ja - Falun söker skid-VM 2027

Kommunfullmäktige beslutade i dag att Falun – tillsammans med Svenska skidförbundet – ska ansöka om att få arrangera skid-VM i de nordiska grenarna 2027.

På torsdagen hölls kommunfullmäktiges första heldigitala sammanträde. Några få, men stora ärenden fanns att hantera för ledamöterna.

Dit hörde givetvis frågan om Falun ska söka skid-VM igen.

Det blev också en lång debatt innan kommunfullmäktige kunde fatta ett beslut om att Falun och skidförbundet ska ansöka om att få arrangera skid-VM 2027.

Ett av de tyngre skälen som lyftes fram för att Falun ska söka ett skid-VM igen var att de investeringar som gjordes inför skid-VM 2015 bör användas igen.

– Vi har en anläggning i världsklass och underhållet av Lugnet fungerar bra. Får Falun arrangera skid-VM 2027 så kan vi dra nytta av de investeringar som gjordes inför VM 2015 en gång till. Förutsättningarna för ett nytt skid-VM i Falun är väldigt goda, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

– Vi lyfte arenan till toppnivå inför skid-VM 2015 och ska använda den och återbruka den så mycket vi kan, men det är viktigt att det fortsatta arbetet präglas av öppenhet och transparens, säger oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).

Vänsterpartiet och Miljöpartiet sade nej

Vänsterpartiet pekade på att ingen ekonomisk kalkyl hade presenterats, och att man därför inte kunde ställa sig bakom en VM-ansökan nu.

Inte heller Miljöpartiet ansåg sig kunna ställa sig bakom en VM-ansökan sett till de förutsättningar som fanns på bordet. Partiet pekade också på att klimatförändringar kunde bli ett problem för snötillgången om sju år.

Ärendet gick till votering. Den slutade med att 50 ledamöter röstade ja till en VM-ansökan och att 10 ledamöter röstade nej. En ledamot var frånvarande.

Själva ansökan ska skickas in om ett år – hösten 2021 – till det internationella skidförbundet (FIS).

Fler beslut i VM-ärendet

Kommunfullmäktige tog också följande beslut i VM-ärendet:

  • Falu kommuns del av anmälningsavgiften, 100 000 schweiziska franc (cirka 965 000 svenska kronor) finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.
  • Innan kandidaturen skickas in till internationella skidförbundet (FIS) ska en preliminär genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen.
  • Innan kandidaturen skickas till FIS ska kommunstyrelsen godkänna kommunens ekonomiska åtaganden i projektet Falun 2027.
  • Arbetet ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen.
  • En eller flera dialoger ska hållas med medborgarna under processen fram till kandidatur, där kostnader och konsekvenser för Falu kommun sammanställs, belyses och löpande görs tillgängliga för kommuninvånarna.

Det Internationella Skidförbundet (FIS) fattar sitt beslut om arrangör för VM 2027 i de nordiska skidgrenarna på FIS kongress i maj 2022.

Sidan uppdaterad 2021-04-15